„Rekonstrukce dopravně nevyhovujícího silničního průtahu obcí byla zahájena již v roce 2006, kdy Jihomoravský kraj a Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zajistili z úvěrových zdrojů výstavbu nové silnice v centrální části obce, a to v délce 1,4 kilometru a nákladem 53 milionů korun,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Jan Chmelíček.

Kvůli nedostatku finančních prostředků ale mohly práce v obci pokračovat až od září loňského roku, kdy byla schválena žádost o dotace z fondů Evropské unie. „Pokračování stavebních prací v obci umožnil až Regionální operační program,“ doplnil Chmelíček.

Rekonstrukce silnice druhé třídy v Moravském Písku podle něj navíc vyřešila dopravně nevyhovující šířkové uspořádání silnice, výrazným způsobem zvýšila bezpečnost silničního a pěšího provozu v místě úrovňového křížení se železničním koridorem a přeložením části silnice se dosáhlo bezpečnějšího napojení na silnici I/54.

V rámci rekonstrukce vznikla nová dešťové kanalizace, přeložky vodovodu, plynovodu nebo telefonních kabelů.

Součástí stavby byla i úprava mokřadu u nádraží.