Předchozí díly seriálu Zaniklé vesnice naleznete ZDE

Zámek Dolní Moštěnice: stav 4-velmi špatný. Tak nějak je zapsána památka na území dnešních Hýsel u jihomoravských památkářů. Ti vloni zveřejnili databázi ohrožených památek regionu.

Moštěnický zámeček je poslední nemovitou připomínkou zašlé slávy panství, které už neexistuje.
Dolní Moštěnice nebyla jen obyčejnou osadou. Byla sídlem menšího panství. Ležela přibližně v polovině cesty z Hýsel do Moravan v údolí potoka. Ten se dodnes nazývá Moštěnka.

„Vesnice zašla v letech 1620-1638. Počátkem sedmnáctého století tam byla tvrz, hospodářský dvůr, pivovar, cihelna, pozemky o celkové rozloze šesti lánů a devět osadníků,“ uvádí historik Rudolf Hurt.

V době předhusitské byla Moštěnice podle Hurta rozdělená na větší počet drobných šlechtických zboží. K jejímu rozkouskování došlo nejpozději koncem třináctého či počátkem čtrnáctého století. „Jinak by byla těžko vysvětlitelná existence tří dvorů tam připomínaných po roce 1350,“ vysvětluje Hurt ve své knize Kyjovsko.

O rozloze půdy v té době existují nejasné zápisy. Hurt odhaduje, že mohla mít až osm lánů (Lánů bylo více druhů. Selský měl přibližně 18,6 hektarů – pozn.red.). Ve vsi býval také mlýn a krčma s právem vařit pivo. Ke spojení všech částí Moštěnice došlo údajně po husitských válkách. V první polovině šestnáctého století stála v místě také významnější tvrz.

Výčet majitelů vesnice je dlouhý. Prvním majitelem po sjednocení má být v roce 1448 Ada z Nemochovic. Posledním majitelem, v té době už jen statku, byl v roce 1928 břeclavský cukrovar.

Unikátním svědectvím o dávné historii obce a jejího blízkého okolí se může dodnes pochlubit ježovský kostel sv. Jakuba. Ježovská farnost totiž byla s moštěnickou společná.

„Na stěnách kostela je umístěno pět náhrobků pánů z nedaleké Dolní Moštěnice. Jde o pískovcové desky, vypovídající o pohřbení rytíře Mikuláše ze Zástřizl a jeho manželky Anny Ryšánky z Modřic v roce 1590 a zřejmě jejich syna Jaroše o čtyřiadvacet let později. Žulové bloky pak patří Marii Cecílii, hraběnce z Lody, která zemřela v roce 1791, a jejímu synovi - rytíři Rudolfu z Loevenfeldu, zesnulému v roce 1846,“ uvádí v popisu historie Ježova tamní webové stránky.

Uprostřed kostela je krypta, v níž byli majitelé moštěnického panství pochováváni. Přístup k ní kryjí lavice. Pískovcové kameny byly původně zasazovány do podlahy, po které se chodilo. Kvůli opotřebování byly později přemístěny do stěn, kam se pak daly i žulové náhrobky.

Ježovský kostel je jedním z mála míst na Moravě, kde se zachovaly náhrobní kameny významného rodu Zástřizlů. Šlo o protestanty, pronásledované po třicetileté válce katolickou církví, která na některých panstvích vyhazovala tyto kameny z hrobek.

I když Moštěnice neexistuje, obyvatelé Hýsel tímto názvem označují nejen místo, kde stojí zámeček. „Jako Dolní Moštěnici označujeme i kratší úsek od zámečku směrem k Hýslím. Je to asi deset domků,“ vysvětlil starosta Tibor Skalka. Kromě názvu zaniklé osady jsou v místopisu jejím pozůstatkem i názvy Kolíbka, Oulehle či Křakov.

Po zániku obce se totiž pozemky zaniklého panství rozdělily a dostaly své nové názvy.
Kdo má zájem dozvědět se o zaniklém panství více, má možnost tak učinit prostřednictvím knihy. V roce 2003 vydal Obecní úřad Hýsly publikaci s názvem 650 let Dolní Moštěnice.