Průzkum mezi obyvateli obce byl podle něj prvním krokem, na který následovalo vyjádření zastupitelstva. Pokud by bylo kladné, přistoupilo by se ke změně územního plánu na využívání areálů pro kulturní a sportovní akce. Následně by vznikla smlouva mezi Sobůlkami a provozovatelem sportoviště. Nicméně pro tuto myšlenku se nepodařilo získat potřebnou podporu mezi volenými zástupci. „Někteří byli zcela proti, jiní vyjádřili neurčitý názor a pouze část byla pro. Za této situace nemá cenu pokračovat v dalších krocích," uzavřel Bořecký s tím, že pokud bude mít mandát i v budoucnu a pokud se změní poměr sil v zastupitelském sboru, bude o obnovení areálu dále usilovat.

Na jednání zastupitelstva se proti postavil Myslivecký spolek Sobůlky ústy svého předsedy Ludvíka Pivody. Ten má území nyní od radnice pronajaté. „Zvířata potřebují klid, hlavně srny se srnčaty. Kdyby se tam jezdilo, tak by tato zvířata hluk vytlačil. Asi by tam žádné nezůstalo," popsal Pivoda.

Překážkou sportovního využití Vala je vyhlášení významného krajinného prvku Veselá hora. Motokros by mohl podle odboru životního prostředí, který jej registroval, prvek poškodit či zničit. Celou oblast od roku 2013 pozoruje zooložka Zuzana Veverková z Českého svazu ochránců přírody. Ta upozorňuje na to, že lokalita zarůstá náletovými rostlinami a nikdo se o ni nestará. Zarůstání vede ke snížení druhové pestrosti rostlin. „Zájem ochrany přírody je vrátit na Vala motokros či jakoukoliv jinou lidskou činnost, která by zde šetrně udržovala bezlesí. Motokros naprosté většině živočichů a rostlin zde žijících nijak nemůže uškodit. Jezdilo se jen po několika málo trasách, které jsou úzké, zbytek plochy je nedotčený," vyložila Veverková.

Provozování závodů by nemuselo uškodit jen zvířatům vně oblasti, ale i v jejím okolí. „Motokros by totiž asi znamenal konec mého chovu. Stres z hluku současně s vyšší koncentrací spor plísní v prachu, to je pro naše sokoly smrtící kombinace. Zejména pro mláďata nevyzbrojená protilátkami," sdělil nedaleko Vala žijící chovatel sokolů Jaroslav Bárta.

Bárta zde chová také rarohy, u nichž by možnou ztrátu odhadl až na osmdesát procent. „Pokud již je rozhodnutí konečné, přináší mi to neskonalou úlevu. Prach nebudou muset dýchat ani blízko bydlící obyvatelé a malé děti bude možné dát po obědě spát. Byl by nerozum si vlastní zdravé prostředí ničit, zvláště když zájemci o tento sport mají několik tratí v dosahu," popsal Bárta. Jedna z motokrosových tratí je například u Karlína.

Areál Vala leží západně od Sobůlek, k nejbližším domům je to od něj asi dvě stě metrů vzdušnou čarou. Pod svahem je zde rovná plocha s dřevěným zastřešeným posezením a ohništěm. Odtud dříve motorky startovaly. V trávě jsou doposud rozpoznatelné různé pozůstatky tohoto období.