68. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL STRÁŽNICE 2013

Kde: Strážnice

Kdy: čtvrtek až neděle

Tisíce návštěvníků se letos chystají na osmašedesátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Ve třiatřiceti pořadech vystoupí na dva tisíce účinkujících z České republiky a dvě stě padesát ze zahraničí. „Festivalu se zúčastní zahraniční soubory z Bulharska, Chorvatska, Indie, Kostariky, Maďarska, Slovenska a Turecka," sdělil Zdeněk Bobčík z pořádajícího Národního ústavu lidové kultury. Česko zastoupí dvaaosmdesát souborů, třináct cimbálových a pět dechových hudeb. Organizátoři věnují šest pořadů oslavě 1 150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Už tři roky je součástí soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku přehlídka krojů. Letos se předvedou kroje z Hanáckého Slovácka. „Vloni jsme představili kroje z Podluží, předloni ze Strážnicka. Celkem chceme zmapovat sedm lokalit, ve kterých se verbuňk vyskytuje," uvedla spoluautorka soutěže Jarmila Teturová.

NOC I RÁNO V MUZEU NA REZIDENCI

Kde: Šardice

Kdy: pátek, sobota

Na noc v muzeu láká šardické muzeum na Rezidenci. Program začne v pátek v osm hodin večer v amfiteátru kočovným divadlem dětí z Kyjova, po nich se bude hrát na netradiční nástroje. „V tomto pásmu začnu jako první hrát na šrot a tříděný odpad, čímž nasadím laťku ostatním účinkujícím hodně vysoko. Budu hrát nahodilé tóny v nahodilém rytmu, protože nemohu ladit-dolaďovat," popsal svůj nástroj organizátor Pavel Foltýn. Dále se bude hrát například na bubny z pračky Jetas a Tatramat či japonský nástroj. Návštěvníci se mohou také těšit na promítání hvězdné oblohy na plátno a planetáriem na strop nebo na čtení o šardické minulosti. „V případě, že nebude pozorovatelná obloha, se promítání rozšíří o téma kupecké cesty jdoucí Šardickem a zážitky Petra Cikrle z výzkumu měřidel," informoval Pavel Foltýn o náhradním plánu. Návštěvníci mohou v muzeu přespat, především tedy děti a pedagogové. Mimo jiné se v muzeu odhalí obraz s nosorožcem srstnatým. Šardické muzeum má totiž zapůjčenou lebku tohoto současníka mamuta.V sobotu ráno od osmi hodin čeká na zájemce zdravé posilnění a následné usazení smírčího kamene po lípou v areálu amfiteátru. „Smírčí kámen je momentálně ve dvou vyhotoveních – kopie je na rezidenci a originál na faře. Je jediný na okrese," dodal Pavel Foltýn.

ŽDÁNICKÉ SLAVNOSTI MOTÝLÍHO RÁJE včetně POHÁDKOVÉHO LESA

Kde: Ždánice

Kdy: neděle

Děti i dospělí se mohou v neděli zúčastnit Ždánických slavností Motýlího ráje. Od dvou hodin odpoledne čeká ve Ždánicích na návštěvníky bohatý program, jehož součástí je i Pohádkový les. Trasa Pohádkového lesa, vyznačená cedulemi, povede od starého ždánického hřbitova přes Palánek až do údolí Šraněk – Motýlího ráje na okraji Ždánic. Doprovodný program bude u altánku v údolí Šraňky. K altánu vede značená naučná stezka Motýlím rájem. „Z doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na přírodovědné exkurze za motýly, trh místních produktů, jehňátka na pomazlení, malování na obličej nebo opékání špekáčků na ohni," sdělila organizátorka Zuzana Veverková. Děti se mohou zúčastnit i výtvarné soutěže. „Vloni jsme otevírali naučnou stezku. Program jsme spojili s tradičním Pohádkovým lesem. Lidem se to velmi líbilo. Přišlo přes čtyři sta lidí. Proto jsme se rozhodli vytvořit slavnosti Motýlího ráje a propojit je právě s Pohádkovým lesem," dodala Zuzana Veverková. Ždánické slavnosti pořádá občanské sdružení Palánek, Sdružení pro záchranu Motýlího ráje a město Ždánice.

RADKA KŮŘILOVÁ