Inspektoři narazili při kontrole baru na rozsáhlý výskyt exkrementů hlodavců, těla uhynulých myší, nečistoty i nefunkční toalety. „Myší trus se nacházel na různých místech napříč celou provozovnou. V kuchyni na místě vyhrazeném pro přípravu pokrmů ze zmrazeného polotovaru, na baru, na ploše pro uskladnění nápojového skla i přímo na výčepním skle, v konzumní části určené pro hosty," vyjmenoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Škůdci mohli podle inspekce do provozovny pronikat škvírou pod nedostatečně utěsněnými vstupními dveřmi. Deratizaci vnitřních prostor zajišťoval provozovatel mechanickými pastmi. „Inspektorům bylo sděleno, že v době otevření provozovny v nich byli chyceni dva hlodavci, jejichž těla byla pohozena v trávě nedaleko vstupu do provozovny," zmínil Kopřiva.

Provozovatel podle inspektorů dlouhodobě zanedbával úklid vnitřních prostor, což bylo patrné mimo jiné z hromadění různých předmětů v některých místnostech provozovny. „Kvůli chybějící popelnici se odpad hromadil v modrých plastových pytlích ve venkovní části provozovny, kde k němu měli hlodavci snadný přístup," doplnil Kopřiva.