Pedagožky před týdnem o dění ve školce sepsaly otevřený dopis, který adresovaly zastupitelstvu.

„Před příchodem současné paní ředitelky měla škola velmi dobré jméno, byly jsme zvyklé na týmovou práci a vzájemnou pomoc. Nyní je nám neustále něco vyčítáno, přátelská atmosféra a spolupráce nejsou podporovány. Jsem obviňovány z neplnění zadaných úkolů, házení klacků pod nohy. Komunikace probíhá prostřednictvím e-mailů, jsou nám pouze přidělovány úkoly s termíny plnění,“ stojí v otevřeném dopise s podpisy šesti učitelek.

Kromě další kritiky pisatelky upozorňují především na to, že v mateřské škole panuje velmi napjatá atmosféra.

„Ředitelka nevytváří příznivé podmínky, nestmeluje kolektiv a nemá zájem o týmovou práci. Po celý školní rok jsme zachovávaly mlčenlivost a snažily se věci změnit zevnitř. Naše úsilí se však nesetkalo s účinkem a proto jsme se rozhodly celou záležitost zveřejnit. Přejeme si jen, abychom my i vaše děti mohly trávit svůj čas v klidném prostředí a radostné atmosféře,“ uvedly učitelky v závěru otevřeného dopisu.

Ten směřoval na zastupitelstvo, kde se o situaci jednalo v závěru posledního jednání. Deník se snažil spojit s vedením ždánické radnice, která je zřizovatelem školky. Do odevzdání textu se to ale nepodařilo.

close Místo pro podpisy petice na podporu učitelek mateřské školy ve Ždánicích a za odvolání ředitelky. info Zdroj: se souhlasem P. Šujana zoom_in Místo pro podpisy petice na podporu učitelek mateřské školy ve Ždánicích a za odvolání ředitelky.

Začátkem týdne na dopis zareagovala také ředitelka ždánické mateřské školy Ivona Čadílková, která se ale telefonicky nechtěla Deníku ke kauze vyjádřit. Ve své reakci pro zastupitele, která je zveřejněná na sociální síti, ale přiblížila svůj nástup do vedoucí funkce ve školce v červenci minulého roku.

Uvedla, že řešila řadu záležitostí týkajících se vylepšení prostor v mateřince a zřídila informační systém pro rodiče. Následuje pak podstatné vyjádření k březnové kontrole České školní inspekce ve Ždánicích i s vytučněnou pasáží.

„Ze zprávy je patrno, že pedagogický proces v naší mateřské škole není dobře hodnocen a je třeba přijmout řadu opatření ke zlepšení stavu. V té době jsem byla ředitelkou mateřské školy zhruba osm měsíců a za stav pedagogického procesu, který byl nastaven bývalým vedením, nesu minimální odpovědnost. Mám však odpovědnost za to, že dojde k přijetí takových opatření, které odpovídají požadavkům inspekční zprávy,“ napsala ve své reakci ředitelka Čadílková.

Veřejná zpráva inspektorek, zvláště oproti té předchozí, totiž popisuje některé nedostatky a oblasti ke zlepšení, které se týkaly například chybějící zpětné vazby mezi vedením školy a pedagožkami.

„Při řízení školy se zaměřit na hodnocení práce pedagogů a úrovně vzdělávání a výsledky používat pro zkvalitnění vzdělávacího procesu a k osobnímu růstu pedagogických pracovnic,“ uvedly inspektorky hned jako první doporučení.

Zároveň také ocenily přívětivé klima ve školce a vstřícný přístup učitelek k dětem. „Všechny pracovnice školy v průběhu vzdělávání komunikovaly s dětmi přátelsky, vlastním jednáním jim byly vzorem správného chování a vedly je ke vzájemnému respektu a ohleduplnosti, čímž podporovaly jejich sociální kompetence,“ stojí v inspekční zprávě hned v úvodu hodnocení průběhu vzdělávání.

Jenže vzhledem k tomu, že ani otevřený dopis zastupitelstvu nevyvolal pro pisatelky pozitivní řešení aktuální situace, tak další vývoj má rychlý a zřejmě i klíčový spád.

Podle informací Deníku v pátek podaly výpověď první tři učitelky a v pondělí podle informací jedné z nich i další tři. Tedy celkem šest ze sedmi. Za této atmosféry vznikla ve Ždánicích petice na záchranu zdejší mateřské školy, na podporu šestice učitelek a za odvolání ředitelky. Tu podle zřizovatele petice a zástupce nespokojených rodičů Petra Šujana podepsalo zatím kolem dvou set lidí.

„Rozhodl jsem se učitelky touto peticí podpořit. Vidím to jako jedinou možnost, jak jim veřejně vyjádřit podporu obyvatel a zároveň je podržet, aby z mateřské školy neodcházely. I z vlastní zkušenosti vím, že školka fungovala dobře a problémy nastaly až s příchodem nové ředitelky,“ řekl zřizovatel petice s tím, že se připravuje spuštění ještě elektronické petice.

A jaká je současná reakce ředitelky? „Do dnešního dne mi nebyla žádná petice požadující mé odvolání z funkce ředitelky mateřské školy doručena,“ napsala ve středu ráno Deníku Ivona Čadílková.

VIDĚLI JSTE? Pouť v Blatnici. Na Svatý Antonínek přijely tisíce věřících, podívejte se

Hlavní pouť na sv. Antonínku 2024 | Video: Pavel Bohun