Mši sloužili kněží v půdorysu románské baziliky částečně v češtině a staroslověnštině. V Mikulčicích se sešli pravoslavní věřící z Česka, Bulharska, Rakouska a dalších zemí.

Slibovaný bulharský prezident nakonec nedorazil, ale zastoupil ho bulharský velvyslanec. Po mši následovala světská oslava s divokými balkánskými rytmy a vystoupením folklórních souborů. Svátek Cyrila a Metoděje slavili Bulhaři minulý čtvrtek a sobotu využili k setkání komunit rozptýlených po celé Evropě.

Tato akce má v Mikulčicích už několikaletou tradici.