„Vydali jsme rozhodnutí, které přikazuje nápravu, což zároveň znamená také zajištění dalšího provozu tak, aby se zamezilo znečištění. Zabývali jsme se porušením ustanovení vodního zákona a podmínek integrovaného povolení pro dekontaminační plochu," sdělila v pátek mluvčí inspekce Soňa Cigánková s tím, že další informace včetně výše pokuty nemůže podat do doby nabytí právní moci rozhodnutí.

Navíc se proti němu může provozovatel zařízení Rokytí ještě odvolat. „O této možnosti jsme ani neuvažovali, chceme vše dát do pořádku. Máme termín do konce příštího týdne. Z toho, co po nás inspekce chtěla, máme již něco hotové. Samozřejmě zbytek požadavků splníme do termínu," ujistil jednatel firmy Petr Tkáč.

Toho problémy s odpadní plochou překvapily. „Ukázalo se, že je poškozená, což jsme před tím netušili. Navíc jí chyběly drenážní systémy, které tam měly být, o čemž jsme při kolaudaci nevěděli a nemohli jsme s tím tak nic dělat," posteskl si jednatel.

Nová drenáž

Nyní areál čeká několik oprav. „Uděláme vše, co je zapotřebí, včetně drenážního systému, nového zatěsnění a vyústění do jímky. Opravíme to tak, jak jsme se domluvili s inspekcí," uvedl Tkáč.

Provozovatelé už posunuli uložený odpad dále od okrajů bezpečnostních valů. „Celou plochu jsme také obkopali do metrové hloubky, abychom zjistili, jestli došlo k průsaku. Veškeré výkopy byly však suché a zemina nedotčená," přiblížil zástupce podniku.

Situaci s problematickými tekutinami v okolí skládky sleduje také mutěnická radnice. „Firma provedla nápravná opatření, která měla. Takže jsme pomohli jen minimálně. Zjistilo se, že zasažená půda není kontaminovaná, ale je v ní jen mírně zvýšený obsah solí," uvedl starosta Mutěnic Dušan Horák a dodal, že o situaci informoval zastupitele.

Nápravná opatření kolem dekontaminační plochy podle něj nemají ohrozit výstavbu nedalekého suchého poldru. „Stavba pokračuje bez omezení. S ohledem na klimatické podmínky předpokládám, že do poloviny května budeme hotoví," řekl starosta.

Mnohem skeptičtější je poslední nájemce nedalekého rybníčku Čestmír Rozehnal. Ten upozorňuje zejména na to, že voda v potůčku má pořád rezavé zabarvení. „Žiji tady od šesti let a vždycky tady tekla krásná čistá voda a od té doby, co sem vozí splašky, tak má povlak jakoby od nafty. Také mi připadá, že usychají okolní stromy," svěřil se třiašedesátiletý muž.

Jak zároveň připomněl, první následky svozu odpadu včetně výplachů z naftových vrtů začal objevovat před půl rokem. „Dokonce jsem musel vyhodit z rybníka i nějaké uhynulé ryby," upozornil Rozehnal.