Už rok po otevření sdružení zhotovilo památník nejstaršího ložiska v České republice Nesyt. „V roce 2009 jsme otevřeli výstavu věnovanou rodině Redlichů. Navštívil ji například Paul Hellmann, což je syn jedné z dcer pana Redlicha, který přežil druhou světovou válku v Holandsku. Jinak byla celá její rodina kvůli židovskému původu vybita," upozornil geolog.

Od roku 2010 se v muzeu konají pravidelně v září mineralogické burzy. Zároveň se drží tradice muzejních nocí. Novou expozici minerálů, fosílii a hornin pracovníci instituce otevřeli v roce 2013. „Slouží především studentům, ale s exponáty se může seznámit každý příchozí," přiblížil Benada.

Na konci loňského roku se rozšířila i venkovní expozice unikátů. „Například z vysoké školy báňské jsme dostali zařízení, na kterém se testovaly vrtné korunky. Bylo součástí výzkumného programu, který trval desítky let, ale v současnosti je už přece jen historicky překonaný," popsal jednu z posledních novinek. Mezi ty další patří také rozšiřovač z palivového kombinátu či produkční kříže od RWE.

Už rok pracuje Benada s dcerou Pavlou na projektu Toulky naftařským příhraničím. „Plánujeme spolu s městem Gbely a hvězdárnou Valašské Meziříčí doplnit jižní část pomezí. Tam bychom chtěli připomenout některé naftové monumenty rozmístěné v krajině s jejich popisy, vybudovat systém ukazovníků, internetových i klasických map a uvést GPS souřadnice, aby za technickými památkami mohli zájemci přijet," dodal Benada.