U příležitosti oslav se proto v Masarykově muzeu v Hodoníně uskuteční den otevřených dveří se vstupem pro návštěvníky zdarma. Na hodonínském zámečku si mohou prohlédnout od 13.00 do 18.00 stálou expozici věnovanou právě osobnosti T. G. Masaryka. Závěr expozice popisuje dějiny Hodonína, rodiště TGM.

Výstavní sály muzea na Národní třídě (průchod mezi ČSOB a knihkupectvím) budou taktéž přístupné zdarma, a to od 13.00 do 17.00 K vidění je zde výstava Zmizelý věk aneb archeologické nálezy na Hodonínsku, jež představuje především nejnovější výzkumy archeologického oddělení při stavebních akcích na celém Hodonínsku. Expozice zahrnuje hmotnou kulturu od počátků pravěku až do novověku. K vidění je do 18. listopadu.