„Představuje výběr exponátů, které získalo muzeum do svých sbírek za uplynulých patnáct let. Od roku 1997 se počet exponátů více než zdvojnásobil. Přírůstky získáváme především dary od místních i mimostrážnických dárců, vlastní sběratelskou činností i nákupy," sdělil vedoucí muzea Ivo Vratislavský.

Podle něj patří mezi významné exponáty například rytiny od Františka Antonína Magnise z konce 18. století. Ten se věnoval umění, ale byl i jeho mecenášem. „Zajímavá je i kope listiny z první písemné zmínky o Strážnici z roku 1302, jejíž originál je v brněnském archivu nebo i model Jana Amose Komenského, který sloužil jako předloha sochaři Miroslavu Hudečkovi pro sochu Učitele národů, která stojí před muzeem," nalákal na výstavu Vratislavský.