Na zámečku v Hodoníně budou ve výstavních sálech od šestnáctého září k vidění unikátní exempláře pozdně středověkých a renesančních kachlů pocházejících z Brněnska, Kyjovska, Hodonínska, Veselska a Uherskohradištska. Kachle ze svých fondů zapůjčilo sedm moravských muzeí.

Výstava se kromě představení kachlů jako umělecko-řemeslných výrobků zaměřuje i na technologickou stránku věci a pomocí trojrozměrných exponátů osvětluje celý, poměrně složitý výrobní postup. V technologické části budou popsány stručné dějiny a typologie otopných zařízení. Vystaveny budou i originální dochované kadluby, jež jako formy umožnily sériovou výrobu jednotlivých motivů. Vedle technologie výroby výstava představí i zdařilou rekonstrukci pozdně gotických reliéfně zdobených kamen z hradu Rožnova, vytvořenou pouze k příležitosti výstavy.

Představeno bude množství různých motivů zdobící čelní stěny kachlů, na kterých se objevovaly reliéfy s náboženskou symbolikou, scény z mytologie, momenty z každodenního života, heraldické motivy a řada dalších. Vlastní kolekce kachlů je rozdělena podle místa jejich nálezu. Velký důraz při výběru byl kladen na jejich estetiku a stupeň zachovalosti.

Největším vystaveným souborem jsou kachle z Brna, kterých je téměř padesát celých kusů. K oživení původního scénáře výstavy dojde připojením dosud nikde nevystavených a nepublikovaných kachlů objevených v posledních několika letech při výzkumech Masarykova muzea v Hodoníně. Představí se tak kachle z Čejkovic, Hodonína a Mikulčic. Za zhlédnutí stojí především bohatý mikulčický soubor získaný v uplynulých dvou letech při stavbě rodinného domu manželů Svobodových.

Byť je výstava zaměřena na poměrně úzce specializované téma, může díky současné velké vlně zájmu o kachlová kamna zaujmout veřejnost a nabídnout zajímavý pohled do dějin vytápění a kultury bydlení ve středověku a raném novověku.

Nejen pro malé návštěvníky bude připraveno modelování vlastních návrhů kachlů, dále pak omalovánky, puzzle, pracovní listy a mnoho dalších aktivit. Součástí výstavy je i realistická dílna hrnčíře.

K příležitosti výstavy byl vydán katalog kachlů „Krása, která hřeje“. Katalog bude možné koupit na místě. Na slavnostní vernisáži konané ve čtvrtek 15. září v sedmnáct hodin vystoupí úspěšná hudební skupina Tempus Renaissance folk. Výstava potrvá až do 30. listopadu. Více informací o výstavě a doprovodných programech na www.masaryk.info.

FRANTIŠEK KOSTROUCH