Právě v jedenáctitisícovém městě se tak pokračuje v modernizaci přístavu. „Nyní se pracuje na instalaci plovoucího mola pro stání dalších pětadvaceti lodí a přístupových lávek na toto molo,“ sdělil v pondělí vedoucí majetkového oddělení republikového Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Ještě letos má podle něj začít výstavba servisního centra s čerpací stanicí pohonných hmot. „Otevření přístavu stále plánujeme na 1. května 2021,“ ubezpečil Bukovský.

Veselský přístav má od května za sebou první etapu modernizace. „Ta prokázala svou vynikající funkci během uplynulé plavební sezony. V ještě rozestavěném přístavu přenocovalo dokonce 899 lodí a dalších 984 stálo přes den,“ upozornil za Ředitelství Bukovský.

Po ukončení prodloužené plavební sezony se pustili do díla také pracovníci, kteří mají na starosti opravy kanálu pod Veselím. „Plavební kanál jsme zahradili zemní hrázkou a vypustili až po plavební komoru Vnorovy I. V úseku se odstraňují nánosy a současně s tím se opravuje opevnění lomovým kamenem,“ přiblížil mluvčí Povodní Moravy Petr Chmelař.

Jak připomněl, jedná se o pokračování oprav, které státní podnik zahájil vloni. „Jen jsme ji rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli omezovat plavební sezonu,“ vysvětlil Chmelař.

Opravy mají zajistit bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezon bez rizika omezování plavby. „Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si totiž vybírá svou daň. Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po hospodářský most Vnorovy, činí dohromady více než 53 milionů korun,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy.

Kromě toho připravuje veselská radnice na příští rok úpravu nábřeží. Ta mimo jiné umožní lidem dostat se po novém hlavním i bočním chodníku k novému přístavu, tam se budou moci zastavit na nové vyhlídkové ploše.

Povodí Moravy chystá ve Veselí nad Moravou na příští rok ještě jednu významnou novinku. Její provedení plánuje ale až v podzimních měsících. „Modernizaci nápustného stavidla ve Veselí bychom chtěli zahájit na podzim příštího roku po ukončení hlavní plavební sezony. Půjde o kompletní modernizaci, tedy nahrazení stávající technologie za moderní, plně automatický objekt,“ popsal připravovanou změnu Chmelař.

Práce na modernizaci mají být hotové do května 2022 tak, aby byly dokončeny před zahájením plavební sezony. „Na modernizaci budeme žádat o finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodal mluvčí Povodí Moravy.

A jaká je situace na přelomu listopadu a prosince v úsecích Baťova kanálu, kde nedošlo k jeho vypuštění. „Voda v kanále mírně proudí. Zamrzá tak při nižších teplotách než rybníky či slepá ramena řek,“ doplnil ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek.