Níže po proudu lesníci vyhloubili dvě tůně. Větší, sedimentem zanesená, lesní tůň kvůli chybějícímu stavidlu zadržovala jen malý objem vody. „Tůň jsme vyčistili, hráz opravili a instalovali nové vypouštěcí zařízení,“ sdělil Ondráček.

Menší tůň zbavili lesníci usazenin jen zčásti. Kvůli vzácné a chráněné vodní rostlině žebratce bahenní. „Všechny obnovené vodní tůně se rychle zaplnily vodou a předpokládáme, že v nich najdou místo pro život mnohé druhy chráněných obojživelníků,“ doplnil vedoucí polesí.

Náklady na obnovu byl zhruba 1,3 milionu korun.