Tradiční cyrilometodějská pouť se zde uskuteční v neděli 26. července odpoledne.

„Oslavu pořádáme na Hoře sv. Klimenta už dvacet let. První ročník byl v roce 1990,“ řekl Miroslav Hrodek z pořádajícího Společenství sv. Gorazda a druhů – živého dědictví. Poutní slavnost začne ve 14.30 promluvou docenta Václava Ventury, jenž přednáší na teologických fakultách v Praze a Olomouci. Hovořit bude na téma Cyrilometodějská spiritualita – žádoucí inspirace a formace pro duchovní život dnešního křesťana.

V 15.00 pak bude sloužit mši svatou P. Augustin Gazda, převor benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna spolu s dalšími kněžími.