Až dvacet milionů korun rozdělí v příštím roce Jihomoravský kraj svým socioekonomicky slabším regionům. Spolu s Vranovskem a Malou Hanou k nim řadí také Horňácko. Jihomoravský kraj začal s touto podporou v listopadu loňského roku.

„Obce z těchto mikroregionů mají možnost podávat speciální dotační žádost na vymezený účel. Společně s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy se bude kraj starat také o grantové příležitosti a možnosti zpracování projektových žádostí na různé dotace z veřejných zdrojů,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Jak doplnil Jiří Klement z tiskového oddělení Jihomoravského kraje, kolik peněz z předpokládaných dvaceti milionů na Horňácko doputuje, záleží především na samotných obcích a podnikatelích. „Výše dotací bude záviset na jejich aktivitě, tedy na počtu a kvalitně podaných žádostí,“ sdělil Klement.

Více než sedm set tisíc už získal z kraje například Javorník. Obec za peníze vytvořila dětské hřiště, postavila příjezdovou cestu ke skládce odpadů či nechala zpracovat projekt na vodovod. „Už nyní počítáme s tím, že o podporu požádáme i v příštím roce. Počítáme alespoň se čtyřmi projekty,” uvedl starosta Javorníka Jan Hozák. O tom, jaké projekty to budou, rozhodne zastupitelstvo v prosinci.

Dalších přibližně dvě stě tisíc korun putovalo například do Hrubé Vrbky. „Žádali jsme o peníze na opravu zdi na obecním úřadě a na opravu kříže. Žádali jsme také o peníze na novou knihu a oslavy šesti set padesáti let. Na všechny tyto projekty jsme část peněz dostali,“ uvedl starosta Hrubé Vrbky Stanislav Prášek s tím, že v příštím roce plánuje obec podat žádost o dotaci na nové chodníky či osvětlení. „Nejvíc nás ale trápí silnice a přivaděč vody,“ doplnil Prášek.

Jeho slova potvrdil i starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný. Jak uvedl, při letošní schůzce s hejtmanem Haškem obce Horňácka požadovaly, aby dal kraj peníze především do svých zařízení. „To znamená na opravu silnic. Do těch ale teď investuje, za což jsme vděční,“ uvedl Pšurný.

Vloni si však právě Velká nad Veličkou o podporu požádat nemohla. „Výsledek z programu rozvoje venkova byl ten, že kraj umožnil obcím, podat si dva projekty. My jsme ale pro tento program příliš velká obec,“ řekl Pšurný.

Hašek přijel na Horňácko letos v srpnu, kdy se sešel se starosty obcí. Ti se již vloni shodli na tom, že největším problémem regionu je vysoká nezaměstnanost.

„Lidé tady nemají práci. Musí za ní dojíždět do vzdálených větších měst, jako je Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště nebo Hodonín. Myslím, že by bylo dobré podpořit menší podnikatele. Jsme tu ale chráněná krajinná oblast, ve které je povolování různých výrob složitější,“ reagoval před rokem suchovský starosta Petr Horňák.

Podle starosty Nové Lhoty Antonína Okénky se navíc Horňácko neustále vylidňuje, což se odráží ve sníženém daňovém výnosu pro celý region. „Vždyť jediný velký podnik je Kordárna, která je největším zaměstnavatelem spádových obcí Horňácka,“ uvedl tehdy Okénka podle kterého je v regionu zapotřebí vytvořit podmínky pro založení firem, vhodných pracovních míst či využít potenciálu cestovního ruchu.

A právě s podporou podnikání hejtman také počítá. „Jsme připraveni začínajícím podnikatelům z těchto postižených mikroregionů pomoci,“ uzavřel Hašek.