„Město Hodonín v souladu se svou strategií, kde jednou z priorit je zapojování veřejnosti, pořádalo každoročně různé besedy a setkání. Jejich vyvrcholením bývalo veřejné fórum. Tam měli lidé možnost vyjádřit se k tématům," přiblížil minulou praxi vedoucí hodonínského odboru rozvoje města Jaroslav Malát.

Tentokrát se radnice rozhodla pro jiný model. „Z fóra sice vycházely podněty, ale nezůstal dostatek času na projednání podrobností. Proto jsme se rozhodli, že letos neuspořádáme veřejné fórum, ale že problematiku klíčových oblastí probereme samostatně u kulatých stolů," uvedl Malát s tím, že předpokládá vzhledem k zajímavosti a podnětnosti tématu vyšší účast.

Před kulatým stolem o životním prostředí se uskutečnila podobné diskuzní setkání o kultuře a sportu. V říjnu či v listopadu má ještě následovat debata o cestovním ruchu. „Kulaté stoly jsou určené pro všechny, kteří chtějí sdělit městu, co by se mělo udělat nebo posílit. Na druhé straně jsou pro lidi, kteří danou problematiku mají na starosti tedy vedení města, zástupci příslušných odborů, organizace, které mají k údržbě blízko, či občanská sdružení," sdělil vedoucí odboru.

Tentokrát bude dějištěm setkání stejně jako u prvního kulatého stolu o kultuře městská knihovna. „Knihovna je dobře umístěná v centru města a víme, že má k tomuto účelu dobře přizpůsobený sál. Uvidíme, jestli bude mít kulatý stůl větší ohlasy a jestli nám více pomohou než pravidelná fóra," dodal Jaroslav Malát.