„Na opravy místních komunikací máme letos v rozpočtu zhruba tři miliony korun, což je přibližně stejná částka jako v předchozích letech,“ potvrdil vedoucí odboru investic Města Hodonín Jiří Štukavec. Dlouhá zima a velké výkyvy teplot způsobily, že jsou letos mnohé silnice v havarijním stavu. Jejich mizerný stav způsobuje starosti krajské správě a údržbě silnic, které zeje v rozpočtu velká díra.

„K obrovskému poklesu peněz došlo v rozpočtu na opravy silnic první třídy. Zatímco loni jsme na ně dostali čtyřiadvacet milionů korun, letos je to pouhých třináct milionů. Dá se tedy očekávat, že se tato změna na stavu silnic první třídy výrazně projeví,“ řekl vedoucí oblasti Hodonín Správy a údržby silnic JMK Martin Bedrava. Jak dodal, v rozpočtu na opravy silnic druhé a třetí třídy podniku chybí pět milionů korun. Z loňských pětašedesáti klesl rozpočet na šedesát milionů korun. Silnice druhé a třetí třídy se tak budou spravovat jen provizorně. „U některých silnic třetí třídy došlo k úplnému rozpadu povrchu,“ uvádí Bedrava.

Z komunikací jsou v nejhorším stavu zejména silnice první třídy vedoucí z Rohatce do Hodonína, ze Strážnice do Vnorov a z Kyjova do Vlkoše. Řidiči by si měli dávat pozor také na cestách z Bzence do Těmic a do Bzence–Přívozu, u Násedlovic a mezi Miloticemi a Kyjovem.

Obecní rozpočty na opravy místních cest se oproti předchozím rokům příliš nezměnily. Tuto skutečnost potvrdily kromě Hodonína i Kyjov a Veselí nad Moravou. Stav povrchu je ale v těchto místech různý.

„Místní silnice v Hodoníně jsou vcelku v pořádku. Určitě nemáme poruchy takového rázu, jako mají silnice druhé a třetí třídy,“ domnívá se Jiří Štukavec. V Kyjově je stav zřejmě horší. „Letošní zima byla pro komunikace hodně velkou zátěží, dá se tedy předpokládat, že oproti předchozím roků bude stav silnic problematičtější,“ říká referentka odboru komunálního hospodářství Města Kyjov Jana Šupová.

Podobně hodnotí situaci ve Veselí i místostarosta Petr Kolář: „Po této zimě jsou silnice ve velmi špatném stavu. Jejich oprava bude náročná.“ I když se na mnohých místech s opravami ještě čeká, Hodonín spravuje už teď. Práce začaly v Žižkově ulici, kde dělníci vyzkoušeli novou technologii. Díky ní v místě opravy nevznikají spáry.

Krajská správa a údržba silnic začne s opravami se začátkem dubna. Pro silničáře totiž zima skončila až nyní. Bedrava očekává, že podnik se pokusí opravit všechny silnice, i když mnohé se kvůli nedostatku peněz budou pouze jen „lepit“. Hlavní silnice, které letos čeká komplexní oprava, se už spravovat nebudou. Týká se to průtahu Ratíškovicemi, silnic z Bukovan do Ždánic, z Tasova do Lipova a ze Suchovských Mlýnů do Vápenek.

BARBORA ALBRECHTOVÁ