Pochod Cestami suchovských republikánů se koná v souvislosti s festivalem od roku 2010, před tím to bývala akce samostatná. Letos se ze Suchova do Velké přes vrch Háj vydalo až na sto padesát nadšenců, hudební doprovod obstarala Cimbálová muzika poprvé Velické Trnečky. „Jedná se o připomenutí působení spolku z konce 19. století Suchovská republika, jejímiž členy byly významné osobnosti – spisovatelé, umělci, vzdělanci. Mezi nimi například Joža Uprka, Matúš Beňa, Ferdninad Dostál – Otakar Bystřina či Martin Zeman," uvedla organizátorka asi osmikilometrového pochodu Olga Floriánová.

Právě nejstaršího člena Suchovské republiky Martina Zemana připomněl pedagog Antonín Mička na velickém náměstí. „Byl hlavním přispivatelem jednoho z největších sběratelů lidových písní Františka Bartoše, který svého času působil na gymnáziu ve Strážnici. I díky němu se Bartoše přilákala mimořádná zpěvnost a hudebnost Horňácka," vypověděl Mička.

Byť letošní Ozvěny byly jubilejní, programové zahraniční „zemětřesení" se tak úplně nekonalo. Převážně tuzemské soubory doplnili folkloristé ze Slovenska, například Ján Ambróz z Telgártu a ľudová hudba Borievka. „V současné době se nám rekonstruuje kulturním dům. V případě mokré varianty bychom museli využít sportovní halu, která ale nenabízí dostatečné zázemí pro účastníky ani návštěvníky," vysvětlil hlavní organizátor Martin Kománek, proč pozvání mířilo hlavně souborům, které nemusí cestovat z velké dálky. I tak ale měli příchozí z čeho vybírat. Na Ozvěnách nechyběl ani tradiční bělokarpatský biojarmark či výstava. V pátek si zájemci užili multižánrový koncert nefolklorních kapel Hůrka fest.