Neúspěšní žadatelé se domnívají, že se bez městských peněz neobejdou. Mezi ně patří i Nízkoprahový klub Wu-Wej, který spadá pod místní charitu. Sociální komise udělení dotace radě nedoporučila. To je pro vedoucí klubu Michaelu Zelinkovou zdrcující. „S těmi penězi jsme počítali. V jednom dnu jsme se dozvěděli, že nezískáme dotace ani z města ani z nadace Naše dítě. Nevím, jestli nebudeme muset ukončit naše služby," uvedla vedoucí klubu. Doplnila, že na roční provoz potřebují minimálně sedm set padesát tisíc korun. „Už jsme snížili personál na dva úvazky. Dávali jsme žádosti na osm set tisíc korun, ale máme jen šest set padesát," posteskla si Zelinková.

Doporučení radních posvětili i zastupitelé. „Peníze neposkytneme proto, že očekáváme vypsání dotačních titulů z Jihomoravského kraje, o které se bude organizace ucházet," osvětlil negativní postoj k žádosti místostarosta Antonín Kuchař (27 nezávislých). Proti tomuto tvrzení měla námitky opoziční zastupitelka Barbora Lungová (Sdružení nestraníků), která se zajímala o další chod organizací, kterým nepomůže kraj. Místostarosta ujistil žadatele o tom, že pokud neuspějí na kraji, radnice je na holičkách nenechá a ráda jim pomůže.

Gymnastický a taneční klub Kyjov potřeboval sedmdesát tisíc korun na nákup speciálního koberce. Rada žádost zamítla a zastupitelé podpořili.

O individuální dotaci ve výši tří set padesáti tisíc žádal FC Kyjov 1919. Fotbalový klub už dříve chtěl sedm set padesát tisíc, ale v březnu mu zastupitelé přiklepli jen čtyři sta tisíc. Proto předsedkyně sportovní komise Dana Mezihoráková (ODS) přišla s variantou přidat oddílu alespoň dvě sta tisíc. „Náklady na roční provoz jsou jeden milion čtyři sta tisíc korun. Od města jsme dostali šest set tisíc, zbytek půjde z příspěvků mládežnických hráčů a od sponzorů," posteskl si předseda fotbalistů Darek Opatřil. Sto tisíc korun nedostane od radnice ani sdružení Krok – Občanská a rodinná poradna. To pomáhá závislým na drogách a hracích automatech začlenit se do společnosti.

Největší vřava se rozpoutala při schvalování pomoci pro Sociálně–psychiatrické centrum Fénix, které v minulosti nestihlo splatit některé ze závazků včas. Jenom společnosti Teplo Kyjov dlužil za dodávky. I přesto mu zastupitelé schválili dotaci ve výši dvou set deseti tisíc na Denní stacionář pro duševně nemocné a uzavření veřejnoprávní smlouvy na dotaci. „Zajímalo by mě jako člena dozorčí rady Tepla Kyjov, kdy Fénix uhradí dluh, který byl splatný k 5. červnu. Tvrdím, že Fénix je dlužný organizaci města, proto bychom neměli hlasovat o podpoře," uvedl zastupitel Ivo Pojezný (KSČM).

Zástupci Fénixu se hájili tím, že nyní neexistuje žádná faktura od Tepla Kyjov, která je po splatnosti. To potvrdila i radní Jana Truschingerová (27 nezávislých). „Na posledním jednání rady jsme dostali informaci, že žadatelé o dotaci nemají žádné závazky," uvedla Truschingerová. S tím Pojezný nesouhlasil. „To není pravda. Faktura, která měla být splatná 5. června ve výši pět tisíc šest set korun, zatím nebyla uhrazená," hájil se Pojezný.

Představitelé Fénixu nakonec přesvědčili zastupitele o úhradě faktury a ti jim přislíbili peníze.