Lávku. „Bylo by to rozumné řešení. Mohli bychom tudy vést i turistické značení. Nyní čekáme na novou lávku u Hodonína, která umožní bezpečné překonání frekventované silnice,“ přiblížil Jiří Michenka za hodonínské turisty, kteří v blízkém okolí pořádají i Pochod slováckými vinohrady s několika tisíci účastníky.

Jenže přemostění u zoo bude jen dočasné. Není dimenzované na čtyři jízdní pruhy. „V současné době máme připravenu veškerou potřebnou dokumentaci ke stavbě a chystáme výběrové řízení na zhotovitele. Mělo by být dokončeno do poloviny roku. Předpokládáme, že ještě v létě začne stavba lávky a hotová by měla být do konce roku,“ sdělil mluvčí radnice Josef Horníček.

Kvůli výstavbě tamního úseku dálnice, s nímž zatím republikové Ředitelství silnic a dálnic plánuje začít v roce 2027, by ale lávka musela ustoupit. Nová by se pak podle záměrů obcí klenula nad dálnicí mezi Lužicemi, Dolními Bojanovicemi a Josefovem asi dvě sta metrů od benzinové pumpy. „Je to přání, o které usilujeme,“ podotkl Tomáš Klásek, starosta Lužic. Ty si jinak od postupného zrušení nájezdů silnici slibují především utlumení nákladní automobilové dopravy. To by ještě podle starosty i zaslepení Bojanovické ulice. V místě současné křižovatky na Josefov má vzniknout nad dálnicí nadjezd.

Na části dálnice mezi Hodonínem a Břeclaví by měly kromě těch v okresních městech být jen dva, u Mikulčic a Moravské Nové Vsi. „Zde aktuálně řešíme změnu tvaru mimoúrovňové křižovatky z deltovitého tvaru na kosodelný – s ohledem zejména na inženýrské sítě a další technické požadavky. Nový tvar křižovatky by situaci ulehčil,“ dodala mluvčí republikových silničářů Lucie Trubelíková s tím, že tuto změnu nyní řeší s obcemi.

Ředitelství aktuálně pro úsek mezi Lužicemi a Břeclaví vyhodnocujeme projektovou dokumentaci. „Inženýrskou činnost pro získání územního rozhodnutí zahájíme leště letos – koncem roku,“ doplnila mluvčí.