„Potřeba společnosti se mění a tak se na to snažíme reagovat i my. Zájem rodičů dětí je velký. Výsledky budou tajné. Pokud se ale s námi o ně někdo bude chtít podělit, budeme rádi, protože můžeme lépe s dětmi pracovat, nabídnout jim jiné možnosti,“ uvedla ředitelka ZŠ Újezd Gabriela Šťastná.

Školy už jsou často připravené na péči o žáky s poruchami učení či sociálně znevýhodněné. Co naopak s těmi nadanějšími, učitelé často nevědí. A to i proto, že není úplně jasné, kteří to jsou.

„Máme i žáky, kteří prokazují nadprůměrné manuální dovednosti. Testování je však jednou z možností zjištění, jaké procento nadaných žáků na naší škole máme,“ poznamenala jedna z tamních učitelek Michaela Moudrá.

Testování IQ zajistila Dětská Mensa, která přivezla testy pro děti, jejichž rodiče projevili zájem o tuto placenou službu. Mají zjistit, zda jejich dítě je v něčem výjimečné tak, aby s ním mohli i učitelé do budoucna jinak pracovat, případně aby se mohlo rozvíjet ve speciálním klubu, který by měl vzniknout při Domě dětí a mládeže Kyjov.

„Kluby zakládáme ve školách, kde je o to zájem nebo při domech mládeže. Snažíme se pomoct s organizací, naučit deskové hry, naučit karetní hry, pomoci s know-how,“ vysvětlila místopředsedkyně Rady pro Dětskou Mensu Dana Havlová.

Otestováno bylo v Kyjově na ZŠ Újezd během dopoledne zhruba sto dvacet dětí ve věku pěti až patnácti let. Výsledky budou známy do měsíce. Konkrétní údaje přijdou žákům na jejich adresu, přičemž škola bude mít k dispozici jen statistické údaje.

„Testovat můžeme děti od pěti let až po dospělé. Máme na to různé testy. Snažíme se testováním na školách aspoň trošičku podporovat nadané děti, které mohu zůstat skryté. Snažíme se podpořit, aby škola s těmi dětmi pracovala s ohledem na jejich mimořádné nadání, případně zakládáme kluby nadaných dětí. Snažíme se zpopularizovat tuto oblast, protože je to ještě pořád popelka,“ uvedla Havlová.