Pod ní jsou obě školy spojené už čtyři a půl roku. Výuka ale zatím zabírala dva objekty. Jeden z nich pojme přes sedm set studentů. Celá stavba je vymalovaná a na učitelský sbor čekají zrekonstruované kabinety. „Pro gymnazijní budovu jsme si ponechali nejlepší nábytek z obou škol," doplnila Soukalová.

Nyní se také řeší, co s více než sto let starou stavbou zdravotní školy poblíž Masarykova náměstí. Ta je zatím majetkem kraje. Krajští zastupitelé o ní jednali minulý měsíc. Odsouhlasili mimo jiné i úpravu smlouvy, kterou kraj tuto budovu nabyl do svého vlastnictví. „Po této úpravě může Jihomoravský kraj s nemovitostí dále nakládat, její prodej je jedna z možností," přiblížil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Zájemců o využití několikapatrové stavby je více. Radnice by tady ráda viděla místo pro kyjovské spolky, kterým nyní dlouhodobé zázemí chybí. „S krajem debatujeme o jejím využití. Chtěli bychom, aby alespoň jedno patro mohli trvale využívat místní myslivci, rybáři a další spolky, které jsou v nájmu v různých komerčních nemovitostech," popsal kyjovský starosta František Lukl. Gymnázium i zdravotní školu označil za výkladní skříň jihomoravského středoškolského vzdělávání.

K původnímu, vzdělávacímu zaměření by mohla dům využít církev. Zabývá se myšlenkou založení katolické mateřské i základní školy. „Vše záleží na tom, jestli se nám podaří budovu získat do majetku," řekl kyjovský děkan Vladimír Mrázek. Mezi farníky se snaží zjistit zájem pomocí ankety. Není časově omezená, dílčí výsledky jsou již k mání. „Lístků se nám zatím vrátilo asi padesát, všechny jsou pozitivní. Lidé mají o školu zájem," zhodnotil Mrázek. Rozhodnutí, co s budovou, by mohlo být známé na konci prázdnin.

Budova zdravotní školy pochází z konce devatenáctého století, původně sloužila jako dívčí škola. Vyšší sociálně zdravotní škola zde sídlila od roku 1949. V padesátých letech byla málem zrušená, studium však dále pokračovalo. Na počátku devadesátých let přibyly tři odborné učebny, o pět let později jídelna a na konci dekády ještě nová tělocvična se saunou. Novou posluchárnu pro šedesát lidí má škola od roku 2005.