Tato lokalita byla podle vedoucího archeologického výzkumu Jana Víznera osídlená od mladší doby kamenné až po raného středověku. Převažují tady nálezy z pozdní doby bronzové a starší i mladší doby železné. „A pak také až z mladohradištního období, což je zhruba desáté až dvanácté století,“ přiblížil archeolog.

S kolegy tady objevili pozůstatky po řadu sídlištních objektů, od obydlí, přes pece až po zásobní jámy. „Jde o pravěké sídliště, které bylo osídlováno opakovaně, v několika etapách,“ upozornil Vízner.

Letecký pohled na stavbu D55 u Bzence a Moravského Písku.
VIDEO: Už odvážejí ornici. Proleťte se nad stavbou D55 u Moravského Písku

Nálezů je podle něj obrovské množství, převahu má keramika. Jde především o střepy z kuchyňského a stolního nádobí. „Z mladší a pozdní doby kamenné máme právě kamenné nástroje, většinou štípanou industrii,“ sdělil archeolog.

Zajímavostí je objev zhruba dvou desítek tmavých terakotových výrobků ve tvaru brousků. „Máme nálezy nejen z pece, kde se to vypalovalo, ale také i z několika sídlištních objektů. Zatím nevíme, k čemu sloužily tyto předměty, nemají totiž analogii,“ upozornil Vízner s tím, že tyto výrobky pocházejí někdy z konce doby halštatské nebo začátku éry laténské, tedy už z doby Keltů.

Archeologové počítají s tím, že na nalezišti budou pracovat i v dalších týdnech. „Předpokládám, že bychom tady končili někdy v prvních měsících následujícího roku, kdy lokalitu předáme stavbě,“ doplnil archeolog.