Práce na nové kanalizaci na Národní třídě u Masarykova náměstí zavinily objížďku, a řidičům tak zkomplikovaly život. Hodonínští archeologové naopak jásají. Za pouhé čtyři dny se jim podařilo najít vzácné předměty ze středověku, ale i z pozdní doby kamenné. Prozatím největším objevem jsou kamenné základy původní hřbitovní brány.

„Celkový význam naleziště na Masarykově náměstí je určitě velký. Je to vlastně poprvé, co jsme mohli hroby na původním hřbitově zdokumentovat ve větším rozsahu,“ řekl vedoucí archeologického oddělení Masarykova muzea Jaromír Šmerda. Odebírat vrstvy a dokumentovat jednotlivé části výkopů začali archeologové ve čtvrtek 21. srpna, a pokračují tak v loni započatém průzkumu náměstí.

Mezi nálezy, které se archeologům podařilo najít, jsou například zlomky vrcholně a pozdně středověké keramiky, zvířecí kosti, řada železných předmětů, například masivní nůž či zlomky koňských podkov, kroužky, hřebíky, mince z 18. až 19. století a různé ozdoby. Zajímavým zjištěním je i nález kovářské strusky z počátků existence města. „Mezi překvapivé nálezy patří část broušeného kamenného sekeromlatu z pozdní doby kamenné, jehož stáří odhadujeme na přibližně pět tisíc let, a keramické přesleny středověkého a pravěkého stáří,“ upozornil archeolog František Kostrouch.

Za největší objev však archeologové považují kamenné základy odkryté nedaleko mariánského sloupu. „Jedná se patrně o základ severozápadní brány do městského hřbitova, který zanikl již v 18. století. Kromě základů brány se dodnes dochoval pískovcový práh s železnými čepy pro kamenný portál,“ řekl Kostrouch. Otázkou však podle něj je, zda historické základy zničí nově budovaná kanalizace. „Město je může zachránit a nějakou formou prezentovat veřejnosti jako další z mála dochovaných historických památek,“ navrhl Kostrouch. Podle něj by šlo například na základy brány položit speciální plexisklo, aby tak vznikl průhled pod silnici, což viděl například v Rakousku. Rozhodnout o tom může investor, kterým je z části i město.

„Nevidím to reálně, protože se brána nachází v silnici a navíc kanalizace tudy vést musí, takže by se základy musely vykopat a poté znovu umístit do země,“ vysvětlila místostarostka Anna Matějková. Zároveň však řekla, že se o tom na radnici budou bavit. „Město má málo historických památek a já jsem pro zachování i této, ale podle mě tento návrh neprojde,“ doplnila. Záchranný archeologický výzkum podle ní začal v předstihu, aby měli archeologové dostatek času. Práce se ale nesmí zdržet. „Kvůli zdržení bychom přišli skoro o tři čtvrtiny peněz z dotací, a to si nesmíme dovolit. Nalezené věci vypovídají o historii Hodonína. Že se nám zachovají předměty, je v pořádku, ale nesmí to ohrozit průběh stavby,“ uzavřela Matějková.

ZUZANA ČERNÁ a RUDOLF PŮLKRÁBEK