Jednatřicetiletý Jaroslav Holeček z Moravan sice bazén nevlastní, ale s obtížemi se setkává. „Lidé, kteří bydlí na kopci, s vodou problémy v minulosti měli. Třeba můj bratr loni přijel večer z práce domů a nemohl se koupat, netekla totiž voda. Teď se ji obec snaží regulovat tak, aby se nestalo, že v jeden den si napustí bazén dvacet lidí a zbytek vesnice bude bez vody," nastínil situaci v Moravanech Holeček. Zároveň doplnil, že za sucha radnice vyhlásí také zákaz zalévání zahrad a trávníků z veřejných vodovodů. „Samozřejmě spousta lidí využívá staré studny, které zrekonstruovali," doplnil.

Ve vesnici s necelými osmi sty obyvateli neplatí toto omezení poprvé. „K tomuto opatření přistupujeme v období většího sucha. Lidem se samozřejmě nelíbí, ale situaci chápou. Bylo by nemorální, pokud by si jedni napouštěli bazény a druzí se nemohli doma koupat," vysvětlil moravanský starosta Jan Dočekal. Problém, s nímž se potýkají deset let, letos vyřeší postavením vodojemu. „Ten by nám měl zajistit dostatečnou zásobu upravené vody," řekl Dočekal s tím, že do budoucna vedení obce zvažuje napojení na síť hodonínských Vodovodů a kanalizací (VaK). „Zatím máme tak kvalitní vodu, že se nám do toho nechce. Stavba vodojemu ale s možným napojením počítá," doplnil starosta.

Další vesnicí, která využívá své zdroje pitné vody, jsou Lovčice, které vlastní prameniště. Starosta obce Václav Tvrdý připomněl, že dříve k výpadkům dodávek vody docházelo. „Měli jsme zastaralý vodovod, takže se nám občas stávalo, že voda protékala ven a nedostala se ke spotřebiteli," zavzpomínal starosta. Lovčičtí se pustili do oprav, které by ještě letos měly výpadkům zabránit. „Před třemi lety jsme začali vodovod opravovat. Celou část dolního konce, kde docházelo k haváriím, tak máme novou," sdělil Tvrdý. O tom, že by se napojili na VaK, zatím neuvažují. „Náš zdroj je pro nás zatím dostačující. Denně načerpáme sto dvacet až sto třicet kubíků. Jeden kubík vyjde místní na šestadvacet korun i se stočným," osvětlil starosta.

Nedostatkem vody se potýkají nejen na Kyjovsku, ale i na Horňácku. Podle technicko provozního náměstka VaKu Pavla Zabadala to závisí na klimatických podmínkách. „Při méně vydatných celoročních srážkách v kombinaci s teplým a suchým létem dochází ke snížení vydatností místních zdrojů, které jsou převážně vázané na malé povodí s omezenými zásobami podzemní vody," nastínil poměry na Horňácku Zabadal. Zároveň dodal, že uvažuje o výstavbě přívodního vodovodního řadu z vodojemu Vnorovy Dražky do budoucího ve Velké nad Veličkou. „Zahájení stavby je podmíněné písemným závazkem dotčených obcí k odběru pitné vody tak, aby celé dílo bylo ekonomicky únosné a provozně stabilní," upozornil náměstek s tím, že o této možnosti jednají s tamními obcemi již druhým rokem. „V první fázi se uvažuje s odběrem obcí Lipov, Louka, Blatnice, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Kuželov a Velká nad Veličkou," uzavřel Zabadal.