Od psychiatrů a psycholožky dostanou kvalifikovanou radu a trénují dovednosti, které jim pomohou složitou situaci zvládnout. Mohou taky sdílet své zkušenosti s lidmi, kteří mají podobné zážitky jako oni.

Terapeutické skupiny rodičů dětí závislých na drogách by se měli scházet v nemocnici pravidelně každý měsíc.