Tentokrát ale do pozice ředitele nastupuje lékař a dokonce zdejší primář, který pracuje na zdejším anesteziologicko-resuscitační oddělení poslední dvě desetiletí. „Je to takové dilema. Člověk se musel rozhodnout, jestli vystoupí ze svého komfortního prostředí, nebo ne. Já jsem se rozhodl jít touto cestou. Svou funkci primáře budu muset předat. Nemohu sedět na dvou židlích. Dvě věci se totiž nedají dělat dobře. Takže mám v plánu po nějakém přechodném období předat primariát novému primáři,“ řekl Deníku nový ředitel kyjovské nemocnice a primář Jiří Vyhnal s tím, že jako lékař bude ve službách na oddělení ARO pokračovat dál. Za osobní nasazení při zvládání covidové pandemie mu byla dokonce udělena stříbrná medaile hejtmana Jihomoravského kraje.

A právě kyjovské ARO nyní prochází modernizací a rekonstrukcí. Kdy se otevře?

Otevřít by se mělo v roce 2023. Stavba velmi rychle roste a harmonogram se daří držet. Místo šesti lůžek tam bude sedm. I v současné chvíli máme problémy s kapacitou akutních resuscitačních lůžek. Někdy jsou totiž takové návaly pacientů, že musíte odmítat i záchranou službu, protože pacienty nemáte, kde uložit. To jedno resuscitační lůžko je velký přínos. Hlavně prostory, které budeme mít, jsou trojnásobné oproti tomu, jaké jsou dnes. Kolem pacienta tak budeme mít větší manipulační prostor. Navíc budeme mít nakoupené i nové technologie. Co se týká vybavenosti, tak budeme úplně na špici na jižní Moravy.

Jaké jsou vaše plány pro celou nemocnici?

Kdysi jeden můj kolega, můj předchůdce řekl, že kyjovská nemocnice je jakousi malou fakultní nemocnicí. Můj hlavní úkol je, abych toto unikátní a důležité postavení Nemocnice Kyjov udržel v rámci sítě jihomoravských nemocnic, a tak naši nemocnici rozvíjel a budoval dál.

Jak jsou tyto plány zacílené na pacienty?

Máme již připravených mnoho projektů, které se budou týkat zejména zlepšení dostupnosti ambulantní péče. Budeme se orientovat hlavně na naše pacienty a budeme chtít i zkrátit čekací dobu na ambulancích. Máme i projekt na zlepšení nemocniční stravy, aby vyhovovala i moderním trendům v dietologii. Také se zamýšlíme nad prevencí, která je pro nás velmi důležité téma. Z prevence vybíráme hlavně včasné odhalení rakoviny. Jedním z našich cílů je posílit preventivní možnost nemocnice směrem k občanům. Včasné odhalení rakoviny je totiž často hlavním mezníkem mezi životem a smrtí. Chceme úroveň komplexní péče rozšířit tak, aby návštěvy specializovaných center byly jen v nejnutnějších případech.

Při dnešní návštěvě nemocnice se k zatím chybějícím penězům na rekonstrukci gynekologického-porodnického pavilonu vyjadřoval i náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Nantl…

Rekonstrukce tohoto areálu je našim tajným přáním. S naší novou tváří, novým primářem gynekologie, který je vyhlášený regionální odborník, připravujeme celou řadu projektů, které budou mít za cíl přiblížit podmínky porodu co nejvíce těm domácím. Připravujeme unikátní projekty, které jsou zaměřené na novinky v léčbě porodní bolesti. Celá naše snaha se točí kolem zlepšení péče o naše budoucí maminky a jejich děti.

Co chcete udělat pro atraktivitu nemocnice pro lékaře?

Musím říct, že v tuhle chvíli atraktivita naší nemocnice poměrně stoupla. Zvýšil se i počet nově příchozích lékařů po vysoké škole. Budeme dál pokračovat v systematickém vyhledávání našich budoucích spolupracovníků, ať už jsou to lékaři, či nelékařské pozice.

Nyní budete mít nového primáře ortopedie. Na co se budou moci těšit pacienti právě tady?

To bude právě na budoucích primářích, kteří doufáme, přinesou nějakou invenci a změnu. Jelikož výběrové řízení ještě neproběhlo, tak netuším, jaké mají pro nás připravené novinky nebo jaké jsou jejich představy řízení oddělení. Za sebe můžu slíbit, že se budeme snažit rozhodovat velmi zodpovědně, protože si uvědomujeme, že je to velice klíčové oddělení naší nemocnice. Určitě usilujeme o to, aby v nemocnici oba kandidáti zůstali.

A jak si myslíte, že se vám podaří udržet, přilákat či vychovat střední lékařskou generaci?

Skončilo tady několik primářů s letitými zkušenostmi, kteří zůstali v pracovním nasazení. Ty oslovíme právě pro tu edukativní a pedagogickou činnost, aby vzdělávali mladé kolegy. Těch přišlo poměrně hodně, ale potřebujeme, aby se jim někdo věnoval. Sami totiž potřebují mít zajištěný svůj profesní růst. Tu střední generaci lékařů si musíme vybudovat a pořádně vychovávat. My nejsme schopni nabídnout takové finanční prostředky, abychom je přeplatili. Navíc si myslím, že to není systémově správně.

Jak jste na poradě zmínil, chcete, aby lékaři na svou nemocnici byli hrdí…

Všichni zaměstnanci. Nemocnice je dům, který si stavíme všichni. Jde o to, aby každý vnímal otevřenost a také to, že jsme dělníci, kteří vytvářejí nějakou krásnou stavbu. V níž chceme žít, a nebudeme na ni plivat. Hrdost na vlastní zařízení je jedním z pilířů firemní kultury. Myslím si, že navíc mohou být na kyjovskou nemocnici hrdí i občané.

S tím možná souvisí ještě jedna role nemocnice, kterou jste zmínil, že?

Mým snem je, aby nemocnice plnila i komunitní roli. Není totiž jen centrem bolesti a místem utrpení, ale měla by být také komunitním prostorem, kde se občas odehraje i nějaká výstava, akce pro veřejnost nebo místo, kde se podávají odborné přednášky, které se týkají společnosti. Hodně si v tomto ohledu slibuju od dietologie. Spousta lidí by ráda zhubla, ale neví, jak na to.

Ještě bych se chtěl zeptat na to, jak chcete motivovat sestry a bratry?

Nemocnice často nebývají vstřícné k tomu, aby zaměstnanec vyjížděl na školení a pak chyběl. Někdy je to také o tom, že si sestřičky musejí vzdělání samy platit, a nejde o malé peníze. Zvažuji tedy zřízení fondu, z nějž by mohlo být sestřičkám vzdělávání propláceno, jako určitý zaměstnanecký bonus. Hlavně chci říct, že nemocnice bude proaktivní a budeme vzdělání zaměstnanců podporovat.