Školka pracuje v programu zvaném Začít spolu. „Podstatou programu je užší spolupráce dětí, učitelek a rodičů na plánování, materiálním zabezpečení i vlastních aktivitách, které vedou ke vzdělávání dětí“ informovala vedoucí učitelka Olga Esterková.

A jak taková spolupráce funguje? Kromě klasických besídek a rodičovských schůzek mohou rodiče, prarodiče i sourozenci přijít mezi děti při běžném provozu a podílet se na některé z činností, jako je společné pečení, kreslení nebo práce v dílničce. Mohou také dětem předčítat pohádky před spaním.

Podílejí se rovněž na úpravě školní zahrady, drobných opravách či péči o chov zvířátek, jako jsou obří šneci zvaní oblovky a želvičky. „Zásobují nás i materiálem do dílniček a na vaření. Zapojují se do společných tvořivých odpolední. Je toho opravdu hodně,“ doplnila Esterková.