Filozofií mateřské školky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Učitelky se věnují každému dítěti zvlášť podle jeho vlastních potřeb. Zvláštní péči věnují i dětem zdravotně postiženým. „Snažíme se u dětí hlavně podporovat zájem o okolní svět, o přírodu. Chceme, aby si vážily jeden druhého,“ uvedla ředitelka školky Jarmila Tomečková.

Děti mají možnost navštěvovat i několik kroužků, mezi kterými je třeba hra na flétnu či výuka angličtiny. Školka rovněž zajišťuje logopedické vyšetření nebo screeningové vyšetření zraku. Letos nastoupí do školy třiadvacet dětí. „Přejeme jim v základní škole hodně úspěchů,“ doplnila ředitelka.