Právě tam se nyní díky dotacím podařilo opravit hned tři kříže. „Většina těchto malých sakrálních staveb, ať už pořízených rodinami či obcí, má svou historii, která je již v mnoha případech zapomenuta," říká místostarosta.

Jeden z opravených kamenných křížů stojí u státní silnice v obci. Pochází 
z roku 1858. Druhý z křížů nechala podle Puka postavit v roce 1907 Anna Horňáková z Násedlovic a stojí u dnešní mateřské školy. „Restaurátorovi se bohužel vloudila chybička a na obnovenou zadní část kříže uvedl letopočet 1807," upozorňuje Puk.

Poslední kříž vyrobený z bílého mramoru nechala v roce 1904 postavit rodina Trnkova na Čtvrtích u Slaného Dolu. „Kolem něj pracovníci obce postavili zábradlí a upravili terén. A v plánu je i lavička, která se bude hodit při pěkné procházce," doplňuje místostarosta.

Ten poděkoval Marii Pokorné, která dotaci vyřizovala. Opravu by si podle něj zasloužil ještě kříž u zvonice sv. Václava z roku 1909. Kameník, který ho totiž před lety opravoval, nejenže část kříže otočil, ale místo původního pískovce použil žulu. „Pokud by se upravilo i okolí kříže, které je nyní zarostlé křovinami, vzniklo by v původním středu obce pěkné a upravené místo," míní místostarosta­.

Tři kříže, které se nacházejí přímo v Násedlovicích či poblíž obce, se podařilo opravit díky dotacím.Tři kříže, které se nacházejí přímo v Násedlovicích či poblíž obce, se podařilo opravit díky dotacím.