„Nesouhlasnou petici podepsalo přibližně sto lidí z Dambořic,“ informoval tamní starosta Josef Kratochvíl. Připojit podpis mohli obyvatelé vesnice během minulého týdne. Nyní bude aktivita obecního úřadu pokračovat směrem do okolí.

Osloví celý svazek obcí Ždánický les a Politaví. Zamýšlená oblast totiž zasahuje do katastru celkem pětadvaceti obcí Ždánicka a Slavkovska. Kompletní dokumentaci s nesouhlasem podpořeným podpisy a vyjádřeními obcí chtějí Dambořice odeslat do konce října na ministerstvo životního prostředí.

„Existuje skutečně návrh na vyhlášení Ždánického lesa CHKO. Zatím ale jde jen o doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu,“ potvrdila Jarmila Lončáková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Agentura v dokumentaci zaslané do Dambořic vyzdvihuje například tamní polopřirozené suché trávníky, dubohabřiny či bučiny, ale také výskyt žáby kuňky ohnivé či motýla přástevníka kostivalového. Prostor tak významný a s tak velkou rozlohou prý nelze dostatečně chránit pouze pod statutem přírodního parku. Zařazení do Natury 2000 také může pomoci přílivu evropských peněz.

„Vyžádali jsme si podrobnější informace. Místo podrobné mapy jsme dostali jen nákres z ortofotomapy. Navíc neprobíhá podrobnější projednávání skutečných hranic lesa,“ řekl místostarosta Dambořic Zbyněk Pastyřík. V některých místech proto není jasné, jestli by budoucí CHKO do sebe nezahrnula například obecní zahrádkářskou kolonii či obecní areál s tábořištěm a chatkami. Ve hře jsou také další místa, kde má obec své plány.

Okolí Dambořic je také hojně využíváno Moravskými naftovými doly, které tam těží ropu či zemní plyn. „Nemáme nic proti, ale nesmí to ovlivnit naše licenční a těžební práva. Myslím, že těžba ropy nemá negativní dopady na tamní floru,“ uvedl mluvčí dolů Dan Plovajko.

Agentura sice uklidňuje situaci tím, že bude možné získávat výjimky pro různé aktivity, ale obec se na druhou stranu pak ptá, proč se tedy má status oblasti vůbec měnit.

„Nechceme vše vyhrocovat emocemi, ale bojíme se, že stávající vyrovnaný stav mezi zájmy nás, ochranářů, naftařů či majitelů lesa bude povýšením Ždánického lesa narušen. A to ve prospěch ochranářů,“ zakončil místostarosta.

Článek k tématu:

hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/vyhlaseni-chranene-krajinne-oblasti-neni-duvod-k-p.html