Novou obranu proti kormoránům velkým mají šanci získat rybáři a rybníkáři na Hodonínsku. Ministerstvo životního prostředí totiž navrhuje vyhlášku, která umožňuje neustále hladové ptáky střílet. Jenže pouze za určitých podmínek.

„Opatření je pro nás nedostatečné, protože odhánění tímto způsobem je neúčinné. Škody, které kormoráni způsobují, jsou daleko vyšší než to, co se nám podaří zachránit. To výrazně ovlivňuje hospodářství na rybnících, kde se kormorán vyskytuje," okomentoval návrh ministerstva jednatel Rybářství Hodonín Oldřich Pecha.

Úředníci letos prvního dubna vyřadili kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů, čímž povolili obranu plašením. Ta však podle některých rybářů několikahlavá hejna ovlivní jen minimálně a ptáci si brzy na způsoby odhánění zvyknou. Navíc vyškrtnutím ze seznamu přicházejí správci rybníků o náhradu od státu za způsobené škody, které dosahují milionů korun. „Vyřazení uškodilo především rybářům, kteří nedostanou peníze. Podle mého by bylo lepší, kdyby v seznamu chráněných druhů zůstal. Ovšem povolení nějakého regulovaného odstřelu je rozhodně dobrý nápad," uvedl například rybář Antonín Novák.

Některým jeho kolegům se však navrhovaná opatření zdají slabá. Obrátí se proto na ministerstvo s žádostí o úpravu a zmírnění podmínek, za kterých bude odstřel povolený. „Budeme se snažit opatření ještě ovlivnit, protože pro rybáře je v takové formě stále nevyhovující a tvrdé. Chceme, aby bylo naopak tvrdší vůči kormoránům," sdělil Pecha. Názorům rybářů oponuje například Vlastimil Sajfrt ze Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava. „Návrh je dobrý. Je zpracovaný tak, aby neohrozil populaci kormorána. Rybářům naopak o něco ulehčí ochranu ryb. Vidím jej jako kompromis mezi přírodou a hospodářskými společnostmi," řekl Sajfrt.

Podle ornitologa Davida Horala se přijetím návrhu mnoho nezmění. „Kormoráni se za určitých předpokladů mohli střílet už dříve a za daných podmínek se mohou střílet i nyní. Dojde jen ke změně úřadu, který povolení vydá," zhodnotil návrh Horal, podle kterého navíc ani odstřel nijak neovlivní populaci ptáka. „Létají k nám kormoráni ze západní a severní Evropy, kteří sem budou létat pořád. Střílením se akorát přesunou na jiný rybník, což rybářům nijak nepomůže," uvedl Horal.

Pokud návrh ministerstvo schválí, na lov vyrazí jen ten, kdo má myslivecké zkoušky. „Kormorán patří mezi zvěř, povolení k lovu proto dostane pouze myslivec. Pokud jím je zároveň i rybníkář, má možnost lovit také. Jinak se musí s některým myslivcem dohodnout," upřesnil podmínky mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.