„Veřejné fórum je velkou příležitostí pro všechny občany, zástupce spolků, zájmových organizací a podnikatelů, kteří nám chtějí poradit a pomoci zlepšit situaci našeho města a místního regionu,“ nabádají zástupci města v pozvánce.

O rozvoji v mnoha oblastech budou diskutovat nejen představitelé radnice, ale skutečně každý, kdo přijde. Ve středu zájmu budou témata, jako například sociální a zdravotní služby, vzdělávání dětí i dospělých, podnikání a pracovní uplatnění obyvatel, sport a kulturní vyžití, zlepšení dopravy a životního prostředí ve městě či podmínek zaměstnání.

Hlasováním si také přítomní rozhodnou, kdo dostane deset tisíc korun. Skupiny totiž navrhnou na tuto dotaci konkrétní aktivity. Která pak získá nejvyšší podporu, dostane peníze.

Něco si odnést ale může každý, kdo se zúčastní. Získá totiž kupon, který bude slosovatelný.
Naposledy v rámci projektu Zdravé město diskutovali občané Hodonína v prosinci minulého roku. Jako největší aktuální problém Hodonína tehdy označili chybějící kruhový objezd na křižovatce ulic Purkyňova a Měšťanská. Upozornili také například na absenci ambulance pro anonymní poradenství HIV.

Během prosincového fóra účastníci nejprve diskutovali v devíti skupinách, z nichž každá měla speciální tematické zaměření. Každá z nich pak předložila dva nejpalčivější problémy ze svého okruhu. Ty pak všichni společně doplnili nebo změnili. Do konečného hlasování šel odsouhlasený výběr devatenácti priorit. Všichni účastníci pak měli dva hlasy, které finálním problémům mohli dát.