„Vždy vítáme možnost setkání se zástupci vlády. Je to pro nás zajímavá příležitost k diskuzi nad tématy, která jsou pro nás aktuální,“ řekla generální ředitelka společnosti Milena Rusnoková. V debatě probírali například problém nezaměstnanosti, dostupnost zahraničních pracovníků a některé regionální problémy.

DENISA MAZOURKOVÁ