„Vytištěných bylo osm set kusů. Více než sto už je prodaných. Přímo v Nechvalíně nám je prodává i jedna paní ve stánku z potravinami. Balík s deseti kusy jí tam musíme dávat každý den. Nově jsou k dostání i na třech místech ve Ždánicích,“ uvedl starosta Nechvalína Jaromír Brančík.

Jednotlivé kapitoly se věnují archeologickému nalezišti, zaniklé středověké tvrzi či nejstarší písemné zmínce. Celkem je kapitol více než třicet. K archeologickému výzkumu na území Nechvalína je jich hned několik. Vykopávky, které se tam uskutečnily v roce 1975 svým významem zdaleka převyšovaly hranice obce.

Knihu sestavil a z velké části i napsal ždánický historik Vladimír Kotík. „V červenci roku 2005 mě požádala zastupitelka Anežka Červíková, abych zpracoval o Nechvalínu podobnou vlastivědnou publikaci, jako krátce před tím o nedalekých Lovčicích. Protože jsem tehdy už pracoval na knize o Ostrovánkách, které dříve k Nechvalínu patřily, souhlasil jsem. Žádosti jsem vyhověl rád. I proto, že z Nechvalína pochází mnoho z mých předků,“ píše Kotík v úvodním slovu.

Obec se na vydání chystala krátce poté. Záměr se ale nezdařil napoprvé. „Chtěli jsme, aby kniha vyšla už v roce 2006. Pořád jsme to ale odsouvali. Měli jsme velké investiční akce a na knížku prostě nezbývalo peněz. Teď jsme si řekli, že už to musí vyjít. Sice přišla zase krize a s ní spojený propad daňových příjmů, ale získali jsme sto dvacet tisíc korun dotaci z kraje. Celkový rozpočet byl přitom dvě stě dvacet tisíc,“ řekl starosta. Přispěli i drobní sponzoři.

Pomáhali i místní. Nosili množství fotografií či dokumentů. Autor knihy je třídil a zpracovával. Obecní úřad má nyní fotek celé CD.

Některé části knihy plně docení možná až další pokolení. Minimálně kvůli pasáží o číslování domů. „Za velmi důležitou součást práce považuji zjištěnou souvislost mezi původním číslováním domů v obci v roce 1770 a novým přečíslováním provedeným o století později. Sestavil jsem v tomu věnované kapitole číslování tak, abych badatelům umožnil identifikovat polohu domů v minulosti,“ vysvětlil Kotík.

Podle jeho vyjádření jediný exemplář indikační skicy intravilánu z roku 1827 s původními domovními čísly je ztracen a nedochovaly se ani kopie. Uvedené operáty jsou tak jediným zdrojem, kde bylo možné korespondenci starých a nových čísel dohledat. Nyní je má čtenář pohodlně k dispozici v této práci.

Speciálně pro tuto knihu vznikl obraz, který je na její titulní straně. Je na něm pohled na Nechvalín s tvrzí na kopci Klobouk, jak pravděpodobně vypadala v druhé polovině 14. století. Obrázek na žádost Vladimíra Kotíka namaloval Rostislav Skopal z Hodonína, který se v polovině sedmdesátých let minulého století podílel na archeologickém průzkumu pohřebiště v Nechvalíně.