Mezi díly výtvarného umění zvítězilo zrestaurování pozdně gotické sochy Panny Marie zvané Vinařská, jejímž vlastníkem je Římskokatolická farnost Kyjov. „Celkem bylo letos nominováno čtyřicet kulturních památek, do soutěžního klání jich bylo komisí vybráno devětatřicet,“ přiblížila na začátku týdne mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Zdroj: Youtube

Do soutěže bylo možné přihlásit registrované kulturní památky, jejichž celková obnova, popřípadě obnova ucelené části areálu, byla dokončena v uplynulém roce. 

Rytíř Muroň

Ještě jedno ocenění putuje na Hodonínsko. „Komise soutěže navrhla radě Jihomoravského kraje udělit zvláštní cenu ve výši pětadvacet tisíc korun a titul Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji panu Romanu Muroňovi ze Žarošic, jako osobnosti Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl krajský radní pro kulturu Tomáš Soukal. 

Změnová studie nové podoby náměstí Míru ve Veselí nad Moravou.
Veselí si půjčí na přestavbu tržnice i na náměstí Míru