Obě místa ohodnotili stupněm 1. Teplota vody na Lučině byla 26,7 stupňů a v biotopu byla ještě o dvě desetiny stupně teplejší.

Hůře dopadla kvalita vody mimo Hodonínsko v nádrži Pálava, rybníku Suchý a obou lagunách Nových Mlýnů. Odborníci ji ohodnotili stupněm 2, tedy voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.