Pro letošek je k dispozici čtyřiadvacet milionů korun. „Odbor investic a údržby chystá velké výběrové řízení na dodavatele akcí, které se musí letos uskutečnit," informovala mluvčí hodonínské radnice Barbora Lahová.

Mezi ty patří především nové parkovací plochy mezi Jilemnického a Sukovou ulicí, stání na Seifertově a Patočkově ulici a také Skácelově. Lesní ulice by měla dostat nový vzhled díky veřejnému osvětlení a zeleni. Posledním chystaným projektem je nové dětské hřiště, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře na náměstí Bohuslava Martinů.

Od roku 2010 šlo do Bažantnice z evropských peněz přes integrovaný plán rozvoje města Hodonín více než sedmdesát milionů korun. Asi osmadvacet milionů na obnově veřejných ploch o rozloze dva a půl hektaru. „Šlo o dětská hřiště, parkoviště Sukova, Bratří Čapků, Lipová alej, cesty a parkovací plochy na ulicích Křičkova, Erbenova, Ivana Olbrachta, Josefa Suka a U Červených domků," přiblížila mluvčí.

Více dotační podpory připlulo na regeneraci bytových domů, a to zhruba pětačtyřicet milionů korun. Opravy vylepšení se tak dotklo více než sedmi set padesáti bytů. „Tamní společenstva vlastníků získala na opravy čtyřicet procent uznatelných nákladů," uvedl po dokončení bytových projektů vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Právě v Bažantnici vzniklo nejstarší sídliště, s jeho první fází začali stavební dělníci v roce 1952. „Prvního října 1959 tady byla uvedena do provozu Dvanáctiletá škola," připomíná na webových stránkách Hodonín nostalgický Antonín Kučera.