Poradenství při odvykání kouření, ale také možnost nácviku samovyšetřování prsu, doporučení týkající se snižování nadváhy, zdravé výživy a správné stravy při sportování nabídne v rámci projektu Zdravé město akce s názvem Světový den bez tabáku.

Hlavní program je připraven na 24. května. Na jeho organizaci se podílejí Město Hodonín, Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Centrum JIH a Lékárna Dům zdraví. Celá akce však tímto programem nekončí. Tematické aktivity budou pokračovat až do konce května.