„Letos byl také pořízen ultrazvukový přístroj pro centrální pracoviště na oddělení radiodiagnostické,“ uvedl ředitel nemocnice Igor Kalix. „Jeden ze stávajících ultrazvukových přístrojů byl vybaven sondami v hodnotě půl milionu korun a přejde na dětské oddělení primáře Trubačíka na ambulanci kardiologickou.“

Do konce roku ještě chirurgické oddělení doplní laparoskopická věž. Díky státní dotaci nemocnice pořídí gamakamera, diagnostický přístroj pro nukleární medicínu. Navíc kyjovská radnice přislíbila pomoc při nákupu rentgenového přístroje pro dětské a novorozenecké oddělení.

„Ve stavebních investicích se nám nedaří odprezentovat našemu zřizovateli záměr rekonstruovat interní oddělení. Dnes jsme ve fázi, kdy máme k dispozici hotovou projektovou dokumentaci, už i na té se podílel dotací kraj,“ pokračoval Kalix. Rekonstrukcí by měla projít i část gynekologie. Na to přijde ale řada až v roce 2011.