Nemocnice se připravovala na certifikační audit zhruba jeden rok a začátkem května jím úspěšně prošla.

„Život nemocnice řídíme tak, aby se zvyšovala kvalita zdravotní péče. Pro získání certifikátu jsou důležitá i ekonomicko správní kritéria. Jejich splněním nemocnice hospodaří efektivněji,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči v nemocnici Jitka Moravová.

V minulosti byla certifikovaná některá oddělení, teď získala certifikát celá nemocnice. Ústav se tak vydal cestou zkvalitňování služeb nabízených pacientům.

Podle Moravové se například daří zkracovat čekací dobu na ambulancích, kde jsou pacienti předem objednaní. „Přednost mají ale pacienti, které přiváží rychlá záchranná služba,“ komentovala čekání na ošetření Moravová.

Nemocnice má ve svém logu otevřenost vůči pacientům. Snaží se získávat od nich zpětnou vazbu pomocí anonymních dotazníků. Z nich potom získává náměty pro zkvalitňování lékařské péče.

Lidé mohou posílat své návrhy a připomínky k chodu nemocnice na její email nemho@nemho.cz, faxovat nebo využít schránky na dopisy před vchodem.