„Protipovodňový poldr tak završuje dlouhodobé záměry obce o ochraně majetku a osob před přívalovými dešti. Impulsem pro realizaci opatření byla blesková povodeň z roku 1970," uvádí na webových stránkách obce její starosta Petr Zálešák a připomíná tak i dvaačtyřicet let staré neštěstí, kdy voda způsobila smrt čtyřiatřiceti horníků v Šardicích. Způsobila ale velké škody i v dalších obcích.

Zmíněné stavbě předcházela oprava strže – hrází ve Zmole v roce 2007 v hodnotě 2,7 milionu korun. „Tyto opatření mají předejít škodám na majetku obce a našich občanů ve spodní části obce a také na majetku sousední níže položené obce Želetice, kde se koryto potoka vlévá do říčky Trkmanky," dodává starosta.

Investorem stavby protipovodňového poldru byl Pozemkový úřad Hodonín a šlo o stoprocentní dotaci ministerstva zemědělství.