Obrovskou budovu školy a bývalého dětského domova má vesnice v majetku od roku 2006, kdy ho přebrala od Jihomoravského kraje. Stala se pro rozpočet malé obce zátěží, kterou zvládá jen s obtížemi.

„Kraj dětský domov zrušil a chtěl začít velkou rekonstrukci stavby, ale jen pro své účely. Škola by se musela přestěhovat a my jsme neměli kam ji přesunout,“ připomněl pět let staré dilema starosta obce Petr Zálešák. Aby škola v Nenkovicích zůstala, obec velký areál převzala. Stále tam fungují speciální třídy a internát pro děti se zdravotním postižením. Obojí fungovalo při dětském domově, ale při jeho stěhování do Znojma nepřešlo.

Nenkovická škola je tak vlastně republikovým unikátem. „Je to jediná škola v ČR s internátem, jejímž zřizovatelem je obec a ne alespoň kraj,“ uvedl ředitel školy Roman Liebeger. Díky tomuto spojení je podle něj velká budova momentálně zaplněná.

Nic to ale nemění na tom, že tak velký areál mají na svých bedrech většinou města či dokonce kraje. Nenkovice s necelými čtyřmi sty padesáti obyvateli mají jen omezený rozpočet. Na potřebné opravy jsou potřeba minimálně miliony korun.

„Nejvíce nás trápí okna. Jsou úplně prohnilá. Některá ani nejdou otevřít. Alespoň ta kdyby se podařilo vyměnit,“ upozornil starosta na to, co je už akutní. Potřeba je i zateplení. Vytápění budovy je neekonomické. Provoz stojí podle nenkovického starosty kolem milionu korun ročně, což je přibližně pětina obecního rozpočtu. I když přispívají i sousední Želetice, Stavěšice a Strážovice, odkud dojíždějí žáci, nestačí to. Vedení Nenkovic tak vymýšlí, co se dá, aby provoz školy udrželo. Před dvěma lety například pronajalo střechu budovy pro fotovoltaickou elektrárnu. Odloučené pracoviště prvního stupně v Želeticích přesunulo do zmíněné budovy v Nenkovicích, aby ji zaplnilo.

Stejně jako jiné školy, i v té nenkovické ale pomalu ubývá žáků. Nejbližší roky proto budou krizové. Třídy na prvním stupni jsou spojené, což na druhém stupni nelze. Už teď přitom doplácíme na mzdy,“ uvedl starosta.

A bude hůř. V Nenkovicích, Stavěšicích a Želeticích se letos narodilo méně než deset dětí. Podle nenkovického starosty bude mít o obec nadále zájem dělat vše pro zachování školy. Současně se ale bojí toho, co to bude v konečném důsledku znamenat. Zatím se snaží stahovat odloučená pracoviště mateřské školy z okolí do zmíněné budovy, aby ušetřil na mzdách. Školka ve Stavěšicích už se přestěhovala a výhledově se počítá, že přejde želetické pracoviště i to místní, které je momentálně na obecním úřadě.

Ubývá navíc i dětí využívající internát a speciální školu, protože dnes je tendence co nejvíce dětí zapojit v místě bydliště do běžné docházky. „Osobně se divím, že ta škola ještě vůbec funguje. Když vidím ta okna, jímá mě hrůza. Kam jinam mám ale dítě posílat? Druhý stupeň je nejblíže až v Kyjově nebo Žarošicích. Školu tady pro Nenkovice, Stavěšice i Želetice potřebujeme,“ uvedla jedna z maminek, která si nepřála zveřejnit své jméno. Dítě má právě ve školce, a tak ji zajímá, jak se bude situace dál vyvíjet.