Lidé mají možnost naházet jej zdarma do speciálních kontejnerů. Horší je situace pro drobné firmy a podniky zabývající se odpadovým hospodářstvím.

„Je problém najít pro papír odbyt. Co jsme dříve utržili za jeho prodej, pokrylo nám náklady na dopravu, dotřídění, slisování a ještě něco zůstávalo. Teď se to úplně obrátilo. Vznikne ztráta, kterou budeme muset přenášet na obce,“ uvedl ředitel firmy Ekor Luboš Švarc. Ekor sváží a dotřiďuje odpad z více než čtyřiceti obcí Kyjovska. Jeho zřizovatelem je právě svazek těchto obcí.

Přenášení ztráty v plné výši by ovšem znamenalo velký zásah do obecních pokladen. Proto pravděpodobně půjde jen o částečnou náhradu. Svazek obcí Severovýchod v této věci podle slov jeho místopředsedy Ladislava Šmýda ještě nezaujal pevné stanovisko. Případné změny bude muset odsouhlasit představenstvo.

Na vzniklou situaci zareagovali také drobní podnikatelé. Spoustě z nich vzniká papírový odpad. Když jej přivezou například do sběrného dvora v Hodoníně, musí na rozdíl od obyčejných lidí zaplatit. Někteří si našli svou cestu.

„Pokud musí podnikatel zaplatit, zbaví se odpadu jiným způsobem. Aby byl krytý pro kontrolu hospodaření s odpady, odevzdá jen menší množství, zbytek dá jinam, třeba ke kontejneru,“ uvádí možný postup vedoucí hodonínského sběrného dvora Radomír Kuchynka. Ten ale zatím problémy s přeplněnými kontejnery nezaznamenal. Je to prý možná i tím, že kvůli krizi obchodní firmy snižují náklady na reklamu. Lidé proto mají ve schránkách méně letáků, které později vyhazují.

Problémy ale možná vzniknou brzy ve Vracově. Tam hodně obyvatel vozilo papír do základní školy. Ta za jeho prodej platila studium na dálku adoptovaného chlapce z Ugandy. Teď už papír nebere.

„Uvidíme, jak se to vyvine. Ti, co využívali služeb školy, teď budou asi chodit ke sběrným místům. Zatím jsem ale problémy s povalujícím papírem kolem kontejnerů nezaznamenal,“ uvedl starosta Vracova Ladislav Šmýd.

Jsou ale i jiné možnosti. Podle zpráv z Ekoru se podnikatelé na Kyjovsku zase vyjadřují tak, že než by někam papír vozili a ještě za něj platili, raději pod ním škrtnou sirkou.

Větší objemy odvezeného komunálního odpadu v regionu zase vypovídají o tom, že lidé začali dávat papír do popelnic jako dříve.

Mnohem horší dopad ale může celá situace mít na ekologickou výchovu obyvatel. Ve zmíněném Vracově akce školy pomohla k tomu, že lidé začali papírovému odpadu věnovat pozornost a třídili jej. Teď je k tomu nic nepovede. V Hodoníně zase společnost Tespra, která spravuje kromě jiného i sběrný dvůr, vyhlásila vloni soutěž pro školy ve sběru papíru. Od listopadu ji musela pozastavit. Až zásah města, které se zavázalo pro akci zaplatit potřebnou dopravu, soutež zase rozjel.