O tu se Hodonínský deník Rovnost začal zajímat poté, co se do školní tělocvičny dostalo velké množství netopýrů, kteří při výuce tělocviku děsili děti a následně i jejich rodiče, kteří se obávali nákazy vzteklinou.

Jak se netopýři do tělocvičny dostali? Dalo se tomu předejít?
Dalo. Rekonstrukce střechy pravděpodobně znemožnila netopýrům přístup do tradičního, klimaticky vhodného zimního úkrytu, který však nijak nevadil využití budovy. V posledních třech letech se snažili využít úkryt nouzový – pravděpodobně ve zbytku větracího systému střechy, který není však ideální a nutí netopýry se budit a hledat úkryt vhodnější.

Proč netopýři vyhledávají úkryt ve střechách domů?
Lidské stavby, často právě různé dutiny a štěrbiny pod střechami, představují pro netopýry významný zdroj potenciálních úkrytů, a to jak v zimě, tak v období jarních či podzimních přeletů a při odchovu mláďat v létě. Zejména u netopýra rezavého, hvízdavého, pestrého a netopýra večerního došlo v průběhu posledního desetiletí k posunu úkrytové strategie a právě panelové typy domů se staly místy jejich nejčastějšího výskytu. Ty do značné míry nahrazují úbytek úkrytů přírodních.

Přestavbou střechy přišli netopýři o úkryt?
Stavební úpravy domů představují pro populace zmíněných druhů velmi závažné nebezpečí. Dochází při nich nejen k ničení samotných úkrytů, ale často také k přímé likvidaci netopýrů, kteří po uvěznění v těchto úkrytech masově hynou. A to i přesto, že řešení a technické postupy jak provést stavební práce šetrně, aby k tomu nedocházelo, jsou známé, relativně jednoduché a finančně nenáročné. A navíc všechny druhy netopýrů patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy živočichů.

Jaké úpravy máte na mysli?
V případě, že původní štěrbiny a dutiny obývané netopýry nelze zachovat, je vhodné umístit zde úkryt náhradní. Nejvhodnější jsou různé typy budek, nejčastěji se používají budky z tvrzeného polystyrenu nebo dřevocementu. Budky se začlení přímo do izolace a nijak nenarušují celkový vzhled ani vlastnosti zateplení domu. Vzhledem ke specifickému způsobu života netopýrů je třeba každou situaci řešit individuálně a k tomu je nezbytná spolupráce odborníků, majitelů, stavebníků a úředníků. Hodonín patří mezi města, kde se na řadě míst spolupráce vydařila a výsledkem je osmadvacet netopýřích budek začleněných do zateplení pěti panelových domů.

Když vletí netopýr do místnosti, co dělat?
Není při tom třeba podléhat panice. V aktivním období, což jsou měsíce březen až říjen, postačí otevřít okna dokořán, roztáhnout záclony, zhasnout a odejít z místnosti, případně se posadit ke stěně. Zdravý aktivní netopýr během přibližně půlhodiny sám odletí. V zimě, nebo v případě zranění, netopýra umístíme opatrně do papírové krabice s dýchacími otvory. Nikdy na něho nesaháme holou rukou, lze ho opatrně přenést v rukavici nebo hadru. Do krabice dáme kousek zmuchlaného hadru, který netopýr využije k úkrytu, a malou mističku s vodou.

Když ale v tělocvičně létá hejno netopýrů?
V případě, kdy do vnitřních prostor pronikne větší množství těchto zvířat, je třeba zavolat pracovníky záchranné stanice působící v daném regionu. Kontakt lze nalézt na www.zvirevnouzi.cz.

Rodiče se ale obávali vztekliny…
Pokud nedochází k fyzickému kontaktu lidí s netopýry či k manipulaci bez ochranných pomůcek, není se třeba obávat zdravotních rizik. U netopýrů se sice vyskytují, i když vzácně, některé na člověka přenosné choroby, jako je vzteklina, naši netopýři se však živí výhradně hmyzem a nikdy člověka nenapadají, aby ho kousli. To se může stát pouze v situaci, kdy musí být s netopýry manipulováno, například při záletu netopýra do obytných částí domu či při nálezu zraněného netopýra. Netopýr je divoké zvíře, které cítí–li se ohroženo, brání se právě kousnutím. Proto se na netopýra nesmí sahat holou rukou.

Netopýry bohužel po staletí provází řada pověr…
Česká společnost pro ochranu netopýrů se proto kromě monitoringu a výzkumu snaží zvyšovat informovanost a zlepšovat vztah lidí k netopýrům. Představujeme je na přednáškách dětem i dospělým pomocí ochočených, trvale handicapovaných jedinců, kterým pozornost lidí nevadí. Děláme semináře pro pracovníky veřejné správy, zástupce bytových družstev, stavební firmy a projektanty, jejichž náplní je zejména seznámení s konkrétními postupy stavebních úprav s příklady technických řešení. Každá situace s netopýry má řešení. Stačí se obrátit na poradenský servis naší společnosti.