„Postavená byla v roce 1936 a je vyrobená ze stěn vyplněných betonem a kovovou armaturou. Ta však rezaví a trhá beton. Posledně jsme ji spravovali asi před osmi lety," uvedl želetický starosta Pavel Planeta.

Podle něj by obec musela sakrální stavbu často opravovat, proto se rozhodla objednat u kameníka novou. Náklady dosáhnou téměř sta tisíc korun, obci se podařilo získat dotaci ve výši sedmdesáti procent. „Kameník už v současné době vytváří duplikát, na místě by měl být do konce roku," prozradil starosta.

Místo u kapličky je hojně navštěvované turisty a výletníky. „Je to kousek do Stavěšic a Nenkovic, takže jsme okolí upravili. Podél cesty jsme vysadili ovocné stromy," popsal želetický starosta.

Ke kapličce se váže i pověst o svaté Anně. Mladý pasáček ovcí jednou v těchto místech pospával pod starým dubem, když jej probudil divný lomoz. Uviděl svou oblíbenou ovečku, jak hrabe v zemi. Začali hrabat spolu a objevili plechový obrázek svaté Anny, který pak pasáček umístil na svůj oblíbený dub.