„Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla ke 30. červnu v okresech Most, Děčín, Bruntál, Hodonín, Karviná a Ústí nad Labem,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Na opačném pólu se vyhřívá Praha a Mladá Boleslav, kde téměř neví, co nezaměstnanost je (drží se kolem čtyř procent).

Nezaměstnost v okrese Hodonín klesá už od března, v současnosti se zastavila na čtrnácti procentech. „Tento trend by měl pokračovat až do listopadu,“ soudí ředitel hodonínského úřadu práce Vladimír Šťáva.

Hodonínsko je již tradičně nejhorší na jižní Moravě a v evidenci úřadu práce zůstává téměř jedenáct a půl tisíce lidí bez práce. Z toho je mužů téměř o tisíc víc než žen.

V okolí největší nezaměstnanost

O proti minulým rokům je znát výrazný nárůst. Loni v červnu bylo nezaměstnaných o jedenáct set míň než letos a předloni dokonce o čtyři tisíce méně než je současný stav.

Situace je neradostná i s ohledem k okolním okresům. Břeclav nemá ani deset procent nezaměstnaných, Uherské Hradiště je pod devítiprocentní hranicí a na Vyškovsku hlásí přes osm procent.

V okresu Hodonín je nejméně nezaměstnaných v Tasově (8,6%), Dambořicích a Bukovanech. Naopak nejvíce trápí nezaměstnanost Hýsly (29,8%), Ostrovánky a Javorník. Mezi městy je na tom nejlépe Strážnice a nejhůře Dubňany. V okresním městě má úřad práce v evidenci téměř dva tisíce dvě stě uchazečů o zaměstnání (15,5%).

O jedno volné pracovní místo se na Hodonínsku uchází téměř osmatřicet lidí, což je šestý nejhorší počet v České republice.