Pod jeho lopatkami chybí nejméně sedm let. „Dlouho byl v péči brněnského technického muzea. Teď je opět doma, dokonce ve dvou podobách, jednou vyvedený v bronzu a jednou je z pryskyřice," raduje se fotograf František Gajovský.

Ten se o návrat legendární postavy Horňácka dlouho zajímal. „Mám radost, že se angažovanost vyplatila a brněnští muzejníci bustu nechali konečně zhotovit. Teď vyvstane otázka, kam kterou umístit. Návrat k větráku by byl pěknou oslavou jeho zářijových nedožitých devadesátin. Také na letošní Horňácké slavnosti se chystá výstava fotek, na nichž Vašek je," dodal Gajovský.

Ke stejnému místu nad Kuželovem navíc povede v budoucnu téměř dva a půl kilometru dlouhá cyklostezka. Z moravské strany zamíří ke Třem kamenům a spojí oba státy bývalé federace. Na hranicích se Slovenskem naváže na slovenský úsek části Vrbovců-Štefanová. „Nová přeshraniční cesta, která začíná u státní hranice se Slovenskem, povede po stávající nezpevněné polní cestě, skončí v místě napojení na silnici u areálu větrného mlýna v Kuželově. Bude určená pro cyklistickou a pěší turistiku," citoval z čerstvého oznámení o zahájení stavebního řízení starosta Kuželova Milan Kostelanský.

Oznámení vydal na konci dubna veselský stavební úřad. Podle starosty je ale obec jako stavebník teprve na začátku. „Jsme ve fázi, že jsme dostali stavební povolení a otevřela se dotační možnost příhraniční spolupráce Česko – Slovensko. Do konce srpna se přijímají žádosti a my budeme žádat o peníze. Věříme, že dotace vyjde," uvedl Kostelanský.

Podle něj po podání žádosti bude ještě dva měsíce trvat její vyhodnocení. Začít stavět by se mohlo na začátku příštího roku. Cesta má být na moravské straně tři metry široká s krytem z asfaltového betonu a po obou stranách lemovaná krajnicemi ze štěrkodrti a odvodňovacími drenážemi, které zachytávají srážkovou vodu z přilehlých polí a odvádějí ji do vodního toku Teplice, který cyklostezka také zkříží. Její součástí budou i dvě výhybny a zastřešené odpočívadlo.

Na příliv turistů ze Slovenska se už těší správkyně památky Větrný mlýn v Kuželově Dana Prachařová. „Je to dobré, doufáme, že nám to zvýší návštěvnost. Ta se pohybuje už čtvrtým rokem kolem sedmi osmi tisíc. Vloni jsme přivítali sedm tisíc sto padesát lidí. Vždy záleží na počasí, letošní duben byl slabý. Jsme na lidi přichystaní, s úsměvem je tady uvítáme. Mohou se zastavit," láká už teď k návštěvě Prachařová.