„V areálu hájenky bývají už od května školní pobyty, 
v létě pak tábory. Pokud se stezka podaří až tam, bude znamenat velké rozšíření možností výletů s dětmi," radovala se ze zprávy dlouholetá vedoucí táborů v Haluzicích Vlasta Mokrá. Jak doplnila, od hájenky se cyklista pohodlně dostane až do Snovídek a Nemotic, stejně jako na nejvyšší vrch Ždánického lesa – U Slepice. Dokončením takové stezky se může cyklistům z Kyjova zpřístupnit celá síť cest ve Ždánickém lese.

Město už má rozhodnutí 
o umístění stavby. Právě pracuje na vyjmutí pozemků ze zemědělského fondu. „Zvýšili jsme nyní aktivitu proto, že do poloviny ledna se mají podávat žádosti na Fond dopravní infrastruktury. My bychom chtěli první etapu stezky, která vede z Kyjova do Bohuslavic, uskutečnit právě za pomoci tohoto dotačního titulu. Děláme všechno proto, abychom mohli na konci tohoto roku žádost podat," uvedl starosta Kyjova František Lukl.

Kyjov ve zmíněném fondu může získat až patnáct milionů korun, což znamená přibližně tříčtvrtinovou část nákladů na první úsek, který vede z Nětčic do Bohuslavic. „Tato stezka zatraktivní také část směrem na Chřiby," doplnil starosta, podle nějž cyklostezka může významně pomoci i vyšší bezpečnosti. Poměrně čilý cyklistický ruch totiž panuje také mezi Kyjovem a Koryčany. Nyní přitom více než desetikilometrovou vzdálenost musí lidé jezdit po úzké a frekventované silnici. V budoucnu by mohli téměř polovinu jet mimo ni.

„Dnes už navíc hodně cyklistů jezdí i náročnější trasy na horských kolech, těm by to mohlo vyhovovat," upozornil na náročnější profil trasy starosta Kyjova. Kopcovitý terén pak navazuje i ve zmíněném Ždánickém lese.

Zatím jde tedy jen o první část cyklostezky, která se může podařit vyřešit už v příštím roce. Dokončení až do Mouchnic je pak otázkou dalších let. Celkem nepůjde ani o deset kilometrů. Ty ale zavedou cyklisty z Kyjova nejen k okraji Chřibů či do Snovídek na Vyškovsku, ale i do příjemného zákoutí s rybníky. Ty tam zatím nejsou, ale brzy budou, právě v okolí haluzické hájenky.

„Celá akce se jmenuje Obnova části údolní nivy Kyjovky v nadregionálním biocentru. Původně mělo dojít ke stavbě jen dvou rybníků," uvedl autor plánu Petr Holeček, který na projektu pracuje už asi sedm let. Spěje k úspěšnému konci. Nakonec budou rybníky tři a hotovo má být už v létě příštího roku.

„V podstatě jde o obnovu kusu přírody, tak jak původně byl, i když rybníky budou trochu jinde než dříve. Jejich využití bude rekreačně-přírodní a má být volně přístupné," dodal Holeček.